Taco cirkulační čerpadla jsou nyní k dispozici od firmy Taconova

Ideální pro topení, solární a cirkulační systémy

Oběhová čerpadla Taco jsou vybavena synchronními motory s permanentními magnety, které vynikají vysokou účinností a nízkými provozními náklady a odpovídají nejnovějším energetickým směrnicím.

Mokroběžná oběhová čerpadla mají všechny výhody výše uvedeného konstrukčního provedení:
• Jsou bezúdržbová.
• Není potřeba měnit těsnicí prvky.
• Jejich provoz je bezpečný

 

 

TacoDrive

Pro automatickou regulaci prostorové teploty u plošného topení jsou rozdělovače topných okruhů vybaveny pohony, které doposud musely být montovány separátně. Novinka TacoDrive je výsledkem vývoje Taconova -  je to kombinace pohonu a ventilu rozdělovače. TacoDrive je dodáván na rozdělovači a stačí jej pouze zapojit. Tím odpadá nutnost separátní montáže pohonu.

 

 

TopMeter Plus

Hydraulické vyvážení patří u podlahového topení a plošného chlazení k pracem při uvádění do provozu tak, aby zaregulováním objemového proudu bylo možno dosáhnout požadovaných teplot místností. Známý vyvažovací ventil "TopMeter" je hlavním komponentem na rozdělovači okruhů topení. Na výstavě ISH představila Taconova novou produktovou variantu, která umožňuje zaregulování a uzavření ve dvou separátních krocích.

 

 

TacoSys Pro

Produktem TacoSys Pro rozšiřuje Taconova program rozdělovací techniky o rozdělovač topných okruhů s nejvyššími nároky na precizně regulované rozdělení tepla. Dvěma vynikajícími komponenty jsou nově vyvinuté ventilové pohony TacoDrive a nově vyvinutý ventil s přidanou funkcí TopMeter Plus.

 

 

TacoTherm Dual Piko Connect

Hygienický ohřev pitné vody na principu průtoku, flexibilita při volbě výroby tepla a komfort náleží k důležitým důvodům pro použití bytových předávacích stanic. Rovnoměrné rozdělení tepla a dodržení požadované teploty v místě odběru kladou vysoké požadavky na přesnost regulace a pečlivé uvedení do provozu. Nejnovější varianta bytové předávací stanice TacoTherm Dual Piko Connect od Taconovy díky usnadňuje díky inovativnímu regulačnímu konceptu veškeré nutné práce. 

 

 

TacoTherm Fresh Sortiment

Pro centrální ohřev pitné vody na principu průtoku: nově sestavený sortiment stanic «TacoTherm Fresh» pokrývá svými variantami TacoTherm Fresh Mega connect, Mega2 a Peta oblasti použití, od jedné bytové jednotky až po velké obytné objekty a hotely:

TacoTherm Fresh Mega Connect

TacoTherm Fresh Mega2

TacoTherm Fresh Mega2 X

TacoTherm Fresh Peta

TacoTherm Fresh Peta X