PRO MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST V OBLASTI TZB

Základním předpokladem ochrany člověka a zařízení před újmou a poškozením jsou odborně použité armatury pro měření a regulaci. Taconova nabízí široký výběr kvalitních výrobků.


SPOLEHLIVÉ OMEZENÍ TEPLOTY TEPLÉ VODY NA VÝSTUPU

Komfort teplé vody je spojen s nároky na hygienu pitné vody a na úsporu energie. Ochranné zařízení proti opaření jsou povinnou ochranou ve veřejných zdravotechnických zařízeních a v privátních obytných budovách.      

OCHRANA PŘED OPAŘENÍM PRO VŠECHNY POŽADAVKY     

Směšovací ventily Taconova pokrývají oblasti použití od jednotlivého místa na mytí až k centrálnímu omezení teploty v¦elkého průtokového množství:

Na přípojce umyvadla:  

Směšovací ventil NovaMix Compact omezuje teplotu teplé vody na mytí přímo na přípojce u umyvadla a tím účinně plní funkci ochrany před opařením  v soukromých nebo veřejných zdravotechnických zařízeních. Takto lze teplotu teplé vody ovlivnit až bezprostředně před místem jejího použití. 

Na výstupu zásobníku teplé vody nebo průtokových ohřívačů vody: 

Tento druh použití nabízí požadovanou ochranu proti opaření v malých instalacích pro zásobování teplou vodou jako např. v rodinných domech. Směšovací ventil obstarává konstantní a přesnou teplotu smísené vody.

Pro velké instalace na přípravu teplé vody: 

Směšovací ventil NovaMix High Capacity řídí nastavenou teplotu při velkém množství průtoku až do 100 l/min.

BEZPEČNÉ OMEZENÍ TEPLOTY   

Rychle reagující teplotní prvek dbá u směšovacího ventilu NovaMix o bezpečnou ochranu před opařením, přesnou regulaci teploty a konstantní teplotu teplé vody v místě jejího odběru. V případě výpadku přívodu studené vody přeruší regulační jednotka samostatně přívod teplé vody. Komponenty směšovacích ventilů NovaMix, které přichází do styku s pitnou vodou, disponují povolením pro použití v rozvodech pitné vody.  Vnitřní díly jsou chráněny vnitřní povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene.

TEPELNÁ DEZINFEKCE

Nastavení manuelní tepelné dezinfekce lze jednoduše změnit na maximální teplotu a pak opět nastavit zpět.


UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY V OBĚHOVÝCH SYSTÉMECH TEPLÉ VODY

Vedle hlavní funkce na omezování teploty mohou být použity směšovací ventily NovaMix také na redukci spotřeby energie cirkulačních systémů. K tomu je použit termostatický směšovací ventil před vrácením do tepelného zásobníku jako Bypass (obchvat) mezi cirkulační a teplovodní potrubí. Pokud se teplá voda neodebírá, udrží se v cirkulačním okruhu požadovaná teplota, aniž se voda zbytečně čerpá přes zásobník.

SMĚŠOVACÍ VENTIL K ROZDĚLENÍ TEPLOT

Možností využití v chladicích a klimatizačních systémech je osadit ventil NovaMix jako ventil typu Diverting. Za tímto účelem je armatura napojena na přípojku smísené vody a rozdělí průtokové médium do dvou teplotních oblastí.


SPOLEHLIVÉ VYUŽITÍ TEPLÉ VODY S KONSTANTNÍ TEPLOTOU

Termostatické směšovací ventily Taconova splňují díky spolehlivému omezování teplot požadavky na ochranu proti opaření. Samostatná funkce směšovacích ventilů nevyžaduje žádnou pomocnou energii a tím ušetří dodatečné regulační komponenty. 

Výhody při projektování

 • omezení teploty bez pomocné energie
 • bezpečná konstantní teplota teplé vody v místě odběr
 • ochrana před nebezpečím opaření pro teplovodní solární zařízení
 • samostatné přerušení přívodu teplé vody pří výpadku studené vody
 • možnost použití za účelem udržování teploty, např. v teplovodních cirkulačních systémech
 • možnost použití jako ventilu typu Diverting pro rozdělení rozvodu do dvou teplotních oblastí

Výhody při instalaci

 • malá údržba díky vnitřním částem s ochranou proti usazování vodního kamene
 • termostatické směšovací ventily schválené pro pitnou vodu
 • spolehlivá ochrana proti opaření při vysoké teplotě teplé vody
 • tepelná regulace pro provádění tepelné dezinfekce
 • spolehlivá a konstantní teplota teplé vody bez přídavných ovládacích zařízení
 • libovolná montážní poloha, např. přímo na místě odběru
 • zpětná klapka jako příslušenství
 • vyměnitelný termostat