DOKONALÁ SOUHRA

Rozdělovače jsou klíčovou předností Taconova. Inovační technika a prvotřídní komponenty zajišťují spolehlivý a ekonomický přívod energie dle potřeby. Vzájemně odladěné systémy rozdělovačů, vyvažovací ventily, prostorové termostaty a připojovací moduly v souhře zajistí optimální klima v místnostech dle individuálních požadavků. Výběr hodnotných výrobků pokrývá veškeré potřeby v oblasti rozvodu tepla a chlazení. 


TEPELNÝ KOMFORT A ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST PLOŠNÝM VYTÁPENÍM

Tepelný komfort a energetická efektivnost jsou nutnými požadavky na moderní systémy topení a pro stavebníky a investory podstatnými argumenty pro volbu plošného vytápění.

PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ JE SOUČÁSTÍ MODERNÍCH ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ

Jak v soukromých obytných domech tak ve velkoprostorových administrativních budovách – nízkoteplotní systémy topení nabízí kromě komfortu také výhodné předpoklady využívání obnovitelných energií a energeticky výhodné použití moderních systémů topení pomocí úplného využívání energetické hodnoty paliv a tepelných čerpadel. Plošné vytápění představuje společně s nízkoteplotní výrobou tepla moderní a energeticky výhodný systém vytápění.

PRAVIDLA PŘI PLOŠNÉM VYTÁPĚNÍ

Systémy podlahového vytápění vyžadují přesnou regulaci průtokových množství v jednotlivých topných okruzích, protože nízkoteplotní plošné vytápění a vysokoteplotní tepelné systémy se chovají setrvačně. Toto chování je výrazně ovlivněno hydraulickými vlastnostmi plošných systémů vytápění:

■ K přenosu tepla slouží celá plocha podlahy nebo stěny  

■ Rozvod tepla je rozčleněn do více topných okruhů s malými průřezy potrubí a jejich velkými délkami

■ Předávání tepla probíhá při nízké teplotě a malém roztahování

POJÍTKO PRO ROZDĚLOVÁNÍ TEPLA

Rozdělovač topného okruhu je proto spolu s příslušnými řídícími zařízeními jako vyvažovacími ventily, uzavíracími ventily a pohony, rozhodujícím pojítkem mezi ohřívačem tepla a plošným systémem vytápění a zajišťuje rovnoměrné rozdělování tepla.

VYVÁŽENÍ HYDRAULIKY ZAŘÍZENÍ

Při uvedení do provozu je nutno hydrauliku zařízení vyvážit tak, aby byli všichni spotřebitelé tepla dle své potřeby zásobeni topnou vodou. V hlavním rozvodu jsou průtoková množství topné vody pomocí hydraulického vyvažování omezeny na hodnoty průtoku tak, aby odpovídaly vypočtenému předávání tepla do jednotlivých úseků.

ROZVOD DO JEDNOTLIVÝCH TOPNÝCH OKRUHŮ

Pro dosažení požadované teploty v místnostech na jednom podlaží jsou u podlahového topení dodatečně nastavena množství průtoku pro každý topný okruh. Vyvažovací ventily TopMeter umožňují přesné nastavení a okamžitou kontrolu stanoveného průtokového množství: přímo na zpátečce nebo přivaděči rozdělovače topných okruhů lze provést nastavení a odečet v l/min. Takto lze provést centrálně regulaci s minimální časovou náročností systému plošného vytápění rozdělovačem pro několik topných okruhů najednou.

PRVNÍ VOLBA

Odborné firmy redukují pomocí jednoduché a efektivní práce s TopMeterem provozní náklady. Tímto je TopMeter firmy Taconova první volbou při regulaci systémů rozdělování tepla.


VÝHODY SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

Rozdělovače Taconova jsou ideálně vhodné pro nejrůznější druhy budov. Odborní projektanti a odborní řemeslníci profitují z jistoty těchto spolehlivých řešení systémů a spokojenosti svých zákazníků.

 

 

VÝHODY PŘI PROJEKTOVÁNÍ

  • spolehlivé dodržení nastavené dimenze jednoduchou regulací
  • bezporuchový provoz zařízení díky automatickému odvzdušňování a areatovacímu nastavení průtoku
  • možné dodatečné rozšíření funkcí regulace pomocí dalších elektrotermických pohonů ventilů
  • jednoduchá nabídka dílů díky kompletnímu sortimentu včetně regulačních komponentů

VÝHODY PŘI INSTALACI

  • předmontované a kompletní připravené systémy rozdělovačů s minimem závitových spojení
  • časově nenáročné, reprodukovatelné nastavování průtokových množství bez přepočtu přímo na l/min
  • jednoduchá kontrola průtoku bez měřicích zařízení při údržbě a kontrole
  • vysoká přesnost řízení konstantních prostorových teplot