Kvalitní ventily TACONOVA

Taconova nabízí veškeré ventily, které jsou potřebné k optimálním aplikacím hydronického vyvažování. Úplná nabídka hodnotných vyvažovacích a měřicích ventilů umožňuje rychlé a jednoduché projektování a tím hospodárný provoz zařízení. 

Výhody při projektování

 • spolehlivé dodržení funkce zařízení pomocí jednoduché úpravy a spolehlivého omezení průtokového množství
 • rovnoměrné rozložení topného tepla a chladu
 • optimalizace přínosu solárně tepelných zařízení s tepluvzdornými vyvažovacími ventily
 • ovládání součástí dle hodnot průtoku a teplot bez náročných měřicích zařízení

  


VÝHODY PRO SPOKOJENÉ ZÁKAZNÍKY

Rozdělovače Taconova jsou ideálně vhodné pro nejrůznější typy budov. Odborní projektanti a řemeslníci profitují z jistoty těchto spolehlivých řešení systémů a spokojenosti svých zákazníků.

Výhody při projektování

 • spolehlivé dodržení nastavené dimenze pomocí jednoduché regulace
 • bezporuchový provoz zařízení díky automatickému odvzdušňování a aretovacímu nastavení průtoku
 • možné dodatečné rozšíření funkcí regulace pomocí dalších elektrotermických pohonů ventilů
 • jednoduchá nabídka dílů díky kompletnímu sortimentu včetně regulačních komponentů

  


SPOLEHLIVÉ VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE

Předmontované a přednastavené komponenty v solárních stanicích zjednodušují projektování a energeticky efektivní provoz tepelných solárních zařízení. 

  


Výhody při projektování

 • jistota při projektování a dimenzování díky kompaktní a předmontované konstrukci
 • efektivní plánování díky hydraulické vyváženosti a konfiguraci
 • kombinovatelnost s nejrůznějšími zdroji tepla a zásobníkovými systémy
 • zjednodušené koncipování prostoru díky kompaktní konstrukci
 • kontrola nákladů díky přednastavené a jednoznačné specifikaci komponentů
 • označení jako inovativní projektant

  


SPOJNICE MEZI VYROVNÁVACÍM ZÁSOBNÍKEM A SYSTÉMEM NA PŘÍPRAVU TEPLÉ PITNÉ VODY

Stanice na přípravu čerstvé vody ohřívají pitnou vodu z libovolného vvyrovnávacího zásobníku dle potřeby. 

Výhody při projektování

 • spohlehlivost při projektování a koncipování stanic pro pitnou vodu
 • projektování nejrůznějších objemů výkonu teplé vody při současném zabránění tvorby legionelly
 • montážní sestavy a materiály přípustné pro pitnou vodu
 • efektivní projektování díky hydraulické koncepci a konfiguraci
 • kombinovatelnost s nejrůznějšími systémy vyrovnávacích zásobníků
 • zjednodušené plánování prostoru díky kompaktní konstrukci
 • kontrola nákladů při projektování díky přednastavené a jednoznačné specifikaci komponentů
 • označení jako inovativní projektant

  


SPOLEHLIVÉ VYUŽITÍ TEPLÉ VODY S KONSTANTNÍ TEPLOTOU

Termostatické směšovací ventily Taconova splňují díky spolehlivému omezování teplot požadavky na ochranu proti opaření. Samostatná funkce  směšovacích ventilů nevyžaduje žádnou pomocnou energii a tím ušetří dodatečné regulační komponenty. 

Výhody při projektování

 • omezení teploty bez pomocné energie
 • spolehlivě konstantní teplota teplé vody v místě odběru
 • ochrana před nebezpečím opaření pro solární zařízení na teplou vodu
 • samočinné přerušení přívodu teplé vody při výpadku studené vody
 • možnost použití za účelem udržování teploty, např. v teplovodních cirkulačních systémech
 • možnost použití jako ventil typu Diverting k dělení do dvou teplotních oblastí