TacoDrive

W celu automatycznej regulacji temperatury pomieszczeń ogrzewanie płaszczyznowe zostanie wyposażone w rozdzielacze obiegów grzewczych z siłownikiem, który do tej pory montowany był jako oddzielny element. Nowa technologia zastosowana w TacoDrive marki Taconova sprawia, że termoelektryczny siłownik połączony jest z zaworem do rozdzielaczy obiegów grzewczych w jednej jednostce montażowej. TacoDrive jest prefabrykowany na belce rozdzielacza, dzięki czemu nie ma już potrzeby montowania siłownika oddzielnie.

 

 

TopMeter Plus

Równoważenie hydrauliczne, w przypadku uruchamiania systemów ogrzewania podłogowego i systemów chłodzenia powierzchni, jest jedną z prac regulacyjnych, mających na celu osiągnięcie odpowiednich temperatur pomieszczeń poprzez wyregulowanie przepływu. Znany już zawór równoważący „TopMeter” (przepływomierz) jest z tego względu jednym z głównych elementów składowych rozdzielacza obiegów grzewczych. Na targach ISH 2017 Taconova przedstawiła nowy wariant, który umożliwia regulację i zamknięcie zaworu w dwóch oddzielnych procesach.

 

 

TacoSys Pro

Wprowadzając na rynek TacoSys Pro firma Taconova poszerza swoją ofertę technik rozdzielania o rozdzielacz obiegów grzewczych odpowiadający najwyższym wymogom precyzyjnie regulowanego rozdzielania ciepła. Dwoma elementami wyróżniającymi go pod względem funkcjonalności jest zaprojektowany niedawno zawór TacoDrive i zawór równoważący TopMeter Plus, w którym dodane zostały nowe funkcje.

 

 

TacoTherm Dual Piko Connect

Higieniczne podgrzewanie wody użytkowej w trybie przepływu ciągłego, elastyczność przy wyborze metody wytwarzania ciepła oraz komfort są najważniejszymi argumentami za zastosowaniem mieszkaniowych węzłów cieplnych. Równomierne rozprowadzanie ciepła i utrzymanie żądanej temperatury wody przy jej poborze wymagają szczególnie dokładnej regulacji, jak i oddania do eksploatacji z należytą dbałością. Najnowsza wersja węzła cieplnego TacoTherm Dual Piko Connect firmy Taconova sprawia, że tego rodzaju prace stają się prostsze dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu sposobów regulacji. 

 

 

TacoTherm Fresh Sortiment

Centralne ogrzewanie ciepłej wody użytkowej w trybie przepływu ciągłego: Nowy asortyment «TacoTherm Fresh» stacji świeżej wody użytkowej, oferujący trzy podstawowe warianty TacoTherm Fresh Mega connect, Mega2 i Peta, może znaleźć zastosowanie zarówno w pojedynczych mieszkaniach, jak i w wielkich obiektach mieszkalnych i hotelach.

TacoTherm Fresh Mega Connect

TacoTherm Fresh Mega2

TacoTherm Fresh Mega2 X

TacoTherm Fresh Peta

TacoTherm Fresh Peta X