PRZEGLĄD KOMPETENCJI FIRMY TACONOVA

RÓWNOWAŻENIE HYDRAULICZNE

Taconova oferuje kompletną paletę zaworów równoważąco - pomiarowych o wysokiej jakości do najróżniejszych obszarów zastosowania.

TECHNIKA ROZDZIELANIA

Produkty techniki rozdzielania firmy Taconova stosowane są w pierwszej kolejności w instalacjach ogrzewania podłogowego, lecz równocześnie nadają się one do wielu innych zastosowań.

TECHNIKA SYSTEMOWA

Solarne grupy pompowe i moduły świeżej wody firmy Taconova wytyczają kryteria wyboru w zakresie termicznych systemów solarnych i techniki sanitarnej.

ARMATURA

Armatura firmy Taconova może być szeroko stosowana w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i sanitarnych.