Main Content

Hydraulické vyvažování

V hydraulických topných a chladicích systémech je nosič energie dopravován po rozdílně dlouhých rozvodových trasách. Na cestě od výroby energie ke spotřebiteli představují délky různých potrubí, odbočení i ventily a výměníky tepla jednotlivé překážky, jejichž konstrukce průřezu a povrchová nerovnost průtok omezují. V budovách je třeba rozvádět takové množství energie, aby byly všechny části budov, prostory a spotřebiče zásobovány optimálně a dle potřeby. Vyvážený systém zabraňuje nedostatečnému nebo nadbytečnému přívodu energie do rozvodů spotřebičů a eliminuje nežádoucí zvukové efekty z průtoku v potrubích a ventilech. Nárůst komfortu díky příjemným teplotám v interiérech a výrazně zvýšenému využití energie jsou citelnými a měřitelnými výsledky hydraulicky harmonizo­vaných systémů rozvodů.