Main Content

Plošné vytápění

Cílené vytápění jednotlivých místností zvyšuje komfort, snižuje spotřebu energie a umožňuje hospodárný provoz vytápění. K tomu je nutné optimální rozvádění energie: V rámci hlavních rozvodů ve sklepě nebo v technickém zázemí jsou hlavní průtoky v rámci hydronického vyvažování rozváděny do jednotlivých částí budovy. Aby bylo docíleno požadované teploty prostředí a tepelných rozvodů, jsou v jednotlivých podlažích potřebné lokální rozvody pomocí inteligentních a spolehlivých rozdělovačů. Tohoto se docílí částečně dalším hydronickým vyvažováním přímo ve větvi rozdělo­vače a cíleným elektronickým řízením ventilů na principu «OTEVŘENO/ZAVŘENO» pomocí prostorových termostatů. Kontrolované otevírání a zavírání těchto ventilů je závislé na potřebě tepla. Rozsáhlá nabídka rozdělovačů značky Taconova se vyznačuje optimálně vzájemně odladěnými výrobky, které lze kombinovat.