Main Content

Systémová technika

Ucelená řešení jsou v TZB stále žádanější. Solární stanice, stanice na hygienickou čerstvou teplou vodu (PWH, Anti-legionella), nabíjecí stanice a bytové předávací stanice Taconova jsou promyšlenými systémy na nejnovějším stupni techniky - okamžitě připravené k přímému zapojení. Bez kompromisů. Kvalitní produkty Taconova jsou sestaveny v perfektně fungující sériové jednotky. K přímému zapojení zhotovená řešení zjednodušují plánování a montáž. V provozu pak zaručují spolehlivou funkci, redukují nutnost údržby na minimum a optimalizují náklady na energii. Taconova sleduje systémové myšlení konsekventně: stanice na čerstvou teplou vodu, solární a nabíjecí stanice se dají ideálně kombinovat. Zásobník energie leží v centru zařízení zásobování teplem a teplou pitnou vodou. Prostřednictvím solárních a nabíjecích stanic je v něm ukládána energie ze solárního zařízení a prostřednictvím centrální stanice na čerstvou teplou vodu nebo decentrální bytové stanice (teplá pitná voda a topná energie) předávána dál do budovy či na její jednotlivá patra.