Main Content

TacoVent Pure Mag R

Kontinuální odlučování nečistot a magnetických částic

Výhody

Prodlužuje životnost vysoko­efektivních čerpadel:

  • Odloučení magnetitu
  • Odloučení nejjemnějších částic
  • Malá tlaková ztráta
  • Rychlá údržba i za provozu zařízení
  • Největší možná provozní spolehlivost
  • K dispozici jsou rozličné varianty pro horizontální či vertikální zabudování zabudování