Main Content

Zákonná upozornění|

Poskytovatel a odpovědné místo ve smyslu zákona o ochraně údajů

 

Taconova Group AG
Renata Vodičková
Kostelecká 879/59
196 00 Praha-Čakovice
E-Mail

 

Rozsah platnosti

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uživatelé získají informace o druhu, rozsahu a účelu zjišťování a použití jejich údajů odpovědným poskytovatelem. 

Právním rámcem ochrany údajů je spolkový zákon na ochranu údajů (BDSG) a zákon o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG).

 

Zjišťování obecných informací

Při každém přístupu na tuto nabídku jsou námi resp. poskytovatelem webspace automaticky shromažďovány informace. Tyto informace, označované také jako serverové soubory protokolu, jsou obecné povahy a neumožňují zpětné závěry o vaší osobě. 

Shromažďované informace: např. název webové stránky, soubor, datum, datové množství, webový prohlížeč a jeho verze, operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetu, tzv. referrer-URL (ta stránka, ze které jste získali přístup na naší nabídku) a IP-adresa.

Bez těchto údajů by zčásti nebylo technicky možné poskytovat a zobrazovat obsahy webové stránky. Proto je zjišťování údajů bezpodmínečně nutné. Kromě toho tyto anonymní informace používáme ke statistickým účelům. Napomáhají nám při optimalizaci nabídky a techniky. Kromě toho si vyhrazujeme právo dodatečné kontroly souborů protokolů v případě podezření protiprávního použití naší nabídky.

 

Zacházení s osobními údaji

Definice: Osobní údaje jsou všechny informace, pomocí kterých je možná jednoznačná identifikace osoby. Jsou to tedy údaje, pomocí kterých je možné zpětně vysledovat osobu.

Osobní údaje jsou jméno a příjmení, telefonní číslo a také e-mailová adresa. K osobním údajům se řadí také informace o koníčcích, členstvích a zálibách a navštívených internetových stránkách.

Tyto údaje jsou ze strany poskytovatele zjišťovány, používány a popř. dále předávány jen tehdy, pokud je to zákonem výslovně povoleno nebo pokud uživatel se zjišťováním, zpracováním, použitím a dalším poskytnutím údajů souhlasí.

 

Registrace na naší webové stránce

Při registraci na našich webových stránkách za účelem užívání osobních služeb dochází ke zjišťování osobních údajů. Patří sem jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa jako kontaktní a komunikační údaje.

Přihlášení umožňuje přístup ke službám a obsahům, které jsou poskytovány pouze registrovaným uživatelům. V případě potřeby mají přihlášení uživatelé možnost údaje uvedené v rámci registrace kdykoliv změnit nebo vymazat. Na vyžádání vám samozřejmě sdělíme, které osobní údaje byly zjištěny a uloženy. Kromě toho na vyžádání údaje opravíme nebo vymažeme, pokud to neodporuje zákonným povinnostem archivace. Pro dotazy a vyžádání opravy nebo vymazání údajů použijte kontaktní údaje uvedení v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Poskytování zpoplatněných služeb

Aby bylo možné poskytnutí zpoplatněných služeb, dotazujeme se na další údaje. Týká se to například údajů o úhradě.

Aby byla zaručena bezpečnost vašich údajů během přenosu, používáme šifrování (např. SSL) pomocí HTTPS, které odpovídá aktuálnímu stavu techniky.

 

Bulletin

Při přihlášení k odběru našeho bulletinu používáme údaje, které jste zadali, výhradně k tomuto účelu nebo k tomu, abychom vás informovali o okolnostech relevantních pro tuto službu nebo registraci. Tyto údaje nepředáváme třetí straně.

Pro odběr bulletinu je zapotřebí platná e-mailová adresa. Kromě toho se ukládá IP-adresa, ze které se přihlašujete k odběru bulletinu a datum objednávky bulletinu. Tyto údaje nám slouží jako důkaz v případě zneužití, pokud je pro bulletin přihlášena cizí e-mailová adresa. Pro zajištění, že nedojde třetí stranou k neoprávněnému zadání e-mailové adresy do našeho rozdělovníku, používáme v souladu se zákonem tzv. metodu „Double-Opt-In“. V rámci této metody je protokolována objednávka bulletinu, odeslání potvrzovacího e-mailu a obdržení potvrzení přihlášení.

Svůj souhlas s ukládáním údajů, vaší e-mailové adresy a jejich použití pro zasílání bulletinu můžete kdykoliv odvolat. Za účelem odvolání máte v každém bulletinu a na webové stránce k dispozici odkaz. Kromě toho máte možnost nám vaše přání o odvolání sdělit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu.

 

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře online nebo e-mailem, ukládáme vámi uvedené údaje za účelem zodpovězení vašeho dotazu a možnosti položení možných následných dotazů.

 

Zapojení služeb a obsahů třetích stran

Naše nabídka občas zahrnuje obsahy, služby a výkony jiných poskytovatelů. Jsou to například mapy poskytované Google-Maps, videa YouTube a grafiky a obrázky jiných webových stránek. Aby bylo možné tato údaje vyvolat a zobrazit v prohlížeči uživatele, je bezpodmínečně nutné poskytnutí IP-adresy. Poskytovatelé (dále označovaní jako „třetí strana poskytující službu“) tedy zaznamenávají IP-adresu příslušného uživatele. 

I když je naší snahou používání třetích stran, které IP-adresu vyžadují jen k dodání obsahů, nemáme vliv na to, zda je IP-adresa pravděpodobně uložena. Tento proces v takovém případě slouží mimo jiné ke statistickým účelům. Pokud je nám známo ukládání IP-adresy, naše uživatele na tuto skutečnost upozorníme. 

 

Cookie

Tato webová stránka používá tzv. cookie. Jsou to textové soubory, které server ukládá na vašem počítači. Obsahují informace o prohlížeči, IP-adrese, operačním systému a internetovém spojení. Tyto údaje nepředáváme třetím stranám, ani je nespojujeme bez vašeho svolení s osobnímu údaji.

Soubory cookie mají především dvě úlohy. Pomáhají nám usnadnit pro vás navigaci naší nabídkou a umožňují správné zobrazení webové stránky. Jejich úlohou není zavlečení virů nebo spouštění programů.

Uživatelé mají možnost vyvolání naší nabídky také bez použití cookie. K tomu musí být v prohlížeči pozměněna příslušná nastavení. Pomocí funkce nápovědy vašeho prohlížeče se informujte o tom, jak je možné deaktivovat soubory cookie. Upozorňujeme však na to, že tím pravděpodobně dojde k ovlivnění některých funkcí této stránky a omezení komfortu užívání. Stránky www.aboutads.info/choices/ (USA) a www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Evropa) vám povolují správu online zobrazení cookie.

 

Použití služby Google Analytics

Tato webová stránka využívá službu Google Analytics, nástroj k webové analýze společnosti Google Inc. (“Google”). Služba Google Analytics používá tzv. “cookie”, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho použití webové stránky. Informace o používání této webové stránky vytvořené pomocí souboru cookie jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde pak ukládány. Z důvodu aktivace IP-anonymity na těchto webových stránkách je však vaše IP-adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody mimo evropský hospodářský prostor nejprve zkrácena. Jen výjimečně je kompletní IP-adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. 

Z pověření provozovatele této webové stránky používá společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho použití webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách webové stránky a k poskytnutí dalších služeb provozovateli webové stránky spojených s použitím webové stránky a internetu. IP-adresa zprostředkovaná v rámci služby Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude spojena s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením software vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě pravděpodobně nebude možné použití všech funkcí této stránky v plném rozsahu.

Kromě toho můžete shromažďování údajů vytvořených soubory cookie a údajů týkajících se vašeho použití webové stránky (vč. vaší IP-adresy) společností Google a také zpracování těchto údajů společností Google zabránit tak, že si stáhnete a instalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod tímto odkazem: Browser Add On k deaktivace služby Google Analytics.

Podrobnější informace o podmínkách použití a ochraně dat viz http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlresp. https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Google AdWords

Tato webová stránka používá online reklamní službu „Google AdWords“ a v jejím rozsahu také měření konverzí. Přitom Google Adwords na vašem počítači umístí cookie, pokud na naši webovou stránku přejdete prostřednictvím reklamy Google. Tyto soubory cookie ztrácí svou platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky naší webové stránky a ještě nevypršela platnost cookie, můžeme my a Google rozpoznat, že uživatel klikl na tuto reklamu a byl převeden dále na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookie tak nemohou být vysledovány přes webové stránky zákazníků AdWords.

Informace získané pomocí souborů cookie konverzí slouží k vytvoření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro používání měření konverzí. Zákazníci se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli převedeni na stránku, která je opatřená tagem pro měření konverzí. Nezískáte však žádné informace, pomocí kterých je možná osobní identifikace uživatele. 

Pokud se nechcete účastnit procesu tracking, můžete soubor cookie měření konverzí Google snadno deaktivovat prostřednictvím internetového prohlížeče v položce uživatelské nastavení. Nebudete pak zahrnuti do statistik měření konverzí. Podrobnější informace viz stanovení na ochranu údajů společnosti Google pod www.google.de/policies/privacy/

 

Minimalizace údajů

Osobní údaje ukládáme v souladu se zásadami zabránění a minimalizace údajů jen tak dlouho, jak je nutné, nebo jak je zde předepsáno zákonodárcem (zákonná doba uchování). Při ztrátě účelu získaných informací nebo po uplynutí doby uchování údaje zablokujeme nebo vymažeme.

 

Vaše práva na informace, opravu, zablokování, vymazání a odvolání

Máte právo na bezplatnou žádost na informace o osobních údajích, které jsou u nás uloženy, anebo vyžádání si opravy, zablokování nebo vymazání. Výjimky: Jedná se o předepsané uchovávání údajů za účelem realizace obchodu nebo tyto údaje podléhají zákonné době uchování.

Za tímto účelem kontaktujte naší osobu pověřenou ochranou dat (kontaktní údaje viz konec prohlášení o ochraně osobních údajů).

Aby bylo kdykoliv možné zohlednit zablokování údajů, je potřebné mít údaje za účelem kontroly k dispozici v souboru lock. Pokud neexistuje zákonná povinnost archivace, můžete vyžadovat také vymazání údajů. Jinak údaje zablokujeme, pokud si to přejete.

 

Změna našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Aby bylo zaručeno, že naše prohlášení o ochraně osobních údajů vždy odpovídá aktuálním zákonným nařízením, vyhrazujeme si právo časově neomezeného provádění změn. To platí také tehdy, pokud je nutné přizpůsobení prohlášení o ochraně osobních údajů z důvodu nových nebo přepracovaných služeb, například nových servisních služeb. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů je pak platné při vaší další návštěvě naší nabídky.