Main Content

Siłowniki elektrotermiczne, termostaty pokojowe i moduły sterujące

Najnowszy siłownik TacoDrive jest już zamontowany na wielu rozdzielaczach, a na przykład na TacoSys Pro. Przy pierwszym uruchomieniu należy jedynie podłączyć wtyczkę, nie trzeba już montować samego siłownika, redukcja ilości prac montażowych. Siłowniki elektrotermiczne NovaDrive i TopDrive nadają się idealnie do rozdzielaczy High End i Value oraz do zaworów grzejnikowych. Precyzyjne zamknięcie bagnetowe (klikowe) umożliwia prosty montaż Taconova posiada szeroki asortyment termostatów pokojowych. Współpracują one niezawodnie z siłownikami NovaDrive i TopDrive. Dla obiektów nowobudownych i modernizacji zaleca się stosowanie odpowiedni wersji kablowej (EL) i radiowej (RF). W przypadku złożonych wymagań dotyczących klimatu w pomieszczeniach danego budynku można zastosować kombinację termostatów pokojowych z modułami sterującymi.