Main Content

Polityka prywatności

Dostawcą usług i podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych jest:

 

Taconova Polska SP Z.O.O 
Krzysztof Janowski
ul. Wrocławska 21/8
61-837 Poznań
Polska
E-Mail

 

Zakres obowiązywania

W niniejszej polityce prywatności użytkownicy znajdą informacje na temat sposobu, zakresu i celu gromadzenia i wykorzystania ich danych przez podmiot odpowiedzialny. 

Ramy prawne dla ochrony danych stanowi federalna ustawa o ochronie danych (BDSG) oraz ustawa o mediach elektronicznych (TMG).

 

Rejestrowanie informacji ogólnych

Przy każdym korzystaniu z niniejszej oferty następuje automatyczne rejestrowanie informacji przez nas lub przez dostawcę usług internetowych. Informacje te, nazywane także plikami logu serwera, są informacjami ogólnymi i nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika. 

Rejestrowane są między innymi następujące dane: nazwa strony internetowej, plik, data, ilość danych, przeglądarka internetowa i wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny, nazwa domeny dostawcy usług internetowych użytkownika, tak zwany Referrer-URL (strona, z której użytkownik trafił na naszą stronę) oraz adres IP.

Bez tych danych częściowo niemożliwe byłoby pod względem technicznym oferowanie i przedstawianie treści strony internetowej. Dlatego rejestrowanie danych jest konieczne. Dodatkowo wykorzystujemy anonimowe informacje w celach statystycznych. Pomagają nam one w optymalizacji oferty i rozwiązań technicznych. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do późniejszego kontrolowania plików logów w razie podejrzenia wykorzystania naszej oferty w sposób niezgodny z prawem.

 

Wykorzystanie danych osobowych

Definicja: jako dane osobowe traktowane są wszystkie informacje, na podstawie których można jednoznacznie zidentyfikować osobę. Są to dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości danej osoby.

Do tych danych osobowych zalicza się imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Jako dane osobowe traktowane są także informacje dotyczące zainteresowań, członkostwa i preferencji oraz stron internetowych otwieranych przez użytkownika.

Dane te są gromadzone, wykorzystywane i w razie potrzeby przekazywane dalej przez operatora jedynie wówczas, gdy ustawodawca wyraźnie na to zezwala lub użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystanie i przekazywanie danych.

 

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Po zarejestrowaniu się przez użytkownika na naszej stronie internetowej w celu korzystania ze zindywidualizowanych usług gromadzone są dane osobowe. Obejmują one imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu, a także adres e-mail jako dane kontaktowe i służące do komunikacji.

Logowanie umożliwia dostęp do usług i treści dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. W razie potrzeby zalogowani użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić lub usunąć dane podane w ramach rejestracji. Oczywiście na życzenie informujemy użytkownika o tym, jakie dane osobowe są gromadzone i zapisywane. Ponadto na życzenie dokonujemy korekty lub usunięcia danych, pod warunkiem że nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. W razie pytań lub próśb o korektę lub usunięcie danych należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w niniejszej polityce prywatności.

 

Realizacja odpłatnych usług

Abyśmy mogli realizować odpłatne usługi, prosimy o podanie dodatkowych danych. Dotyczy to przykładowo informacji dotyczących płatności.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika podczas przesyłania danych, stosujemy procedury szyfrowania (np. SSL) poprzez HTTPS, odzwierciedlające aktualny stan techniki.

 

Newsletter

Jeżeli użytkownik wybierze subskrypcję naszego newslettera, wykorzystujemy podane przez niego dane wyłącznie do tego celu lub aby informować go o istotnych okolicznościach związanych z tą usługą lub rejestracją. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim.

Aby móc otrzymywać newsletter, należy podać prawidłowy (aktywny) adres e-mail. Ponadto zapisywany jest adres IP, z którego użytkownik zapisał się do newslettera, oraz dzień, w którym użytkownik zamówił newsletter. Dane te służą nam jako dowód w razie nadużycia, jeżeli obcy adres e-mail zostanie zarejestrowany w celu otrzymywania newslettera. Aby dodatkowo zadbać o zabezpieczenie adresu e-mail przed dopisaniem go do naszego newslettera poprzez nadużycie przez osoby trzecie, stosujemy zgodnie z przepisami tak zwaną procedurę „double-opt-in”. W ramach tej procedury zamówienie newslettera, wysyłka maila potwierdzającego oraz otrzymanie potwierdzenia rejestracji objęte są protokołowaniem.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na zapisywanie jego danych, adresu e-mail oraz wykorzystanie go w celu wysyłki newslettera. W każdym newsletterze oraz na stronie internetowej udostępniamy link służący do odwołania zgody. Ponadto użytkownik ma możliwość poinformowania nas o chęci odwołania zgody poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie.

 

Formularz kontaktowy

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami przez formularz online lub pocztę elektroniczną, zapisujemy podane przez niego informacje, aby móc odpowiedzieć na pytanie i zadać ewentualne dodatkowe pytania.

 

Włączenie usług i treści osób trzecich

Nasza oferta może obejmować także treści, usługi i oferty innych operatorów. Są to przykładowo mapy udostępniane przez serwis Mapy Google, filmy YouTube oraz grafika i obrazy z innych stron internetowych. Aby możliwe było wyświetlanie i przedstawianie tych danych w przeglądarce użytkownika, konieczne jest przekazanie adresu IP. Operatorzy (zwani dalej „operatorami trzecimi”) korzystają zatem z adresu IP określonego użytkownika. 

Mimo naszych starań, aby współpracować wyłącznie z operatorami trzecimi, którzy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści, nie mamy wpływu na to, czy adres IP nie jest zapisywany. W takim przypadku służy to między innymi celom statystycznym. Jeżeli posiadamy wiedzę o tym, iż adres IP jest zapisywany, informujemy o tym naszych użytkowników. 

 

Pliki cookie

Niniejsza strona internetowa stosuje tak zwane pliki cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Zawierają one informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, systemie operacyjnym oraz łączu internetowym. Dane te nie są przez nas przekazywane osobom trzecim ani łączone z danymi osobowymi bez zgody użytkownika.

Pliki cookie spełniają przede wszystkim dwa zadania. Pomagają nam w ułatwieniu poruszania się po naszej ofercie oraz umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony internetowej. Nie są one wykorzystywane w celu przemycania wirusów lub uruchamiania programów.

Użytkownicy mogą korzystać z naszej oferty także bez plików cookie. W tym celu należy dokonać zmiany odpowiednich ustawień w przeglądarce. Funkcja pomocy w przeglądarce internetowej pozwala uzyskać informacje o tym, jak zablokować pliki cookie. Informujemy jednak, iż może to skutkować ograniczeniem niektórych funkcji niniejszej przeglądarki internetowej i pogorszeniem komfortu korzystania. Strony http://www.aboutads.info/choices/ (USA) oraz http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/(Europa) umożliwiają zarządzanie plikami cookie dotyczącymi treści internetowych.

 

Stosowanie Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Z powodu włączonej anonimizacji adresów IP na niniejszej stronie internetowej adres IP użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. 

Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne.

Ponadto użytkownik może zablokować przesyłanie danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: wtyczka do przeglądarki służąca do wyłączenia Google Analytics.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych podano pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

Google AdWords

Niniejsza strona internetowa korzysta z internetowego programu reklamowego „Google AdWords” oraz w ramach niego z usługi śledzenia konwersji. Google AdWords umieszcza na komputerze użytkownika plik cookie, jeżeli użytkownik trafił na naszą stronę poprzez ogłoszenie Google. Takie pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osób. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony naszego serwisu internetowego, a plik cookie jeszcze nie stracił ważności, my oraz firma Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany do tej strony. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords.

Informacje gromadzone dzięki zastosowaniu plików cookie wykorzystywane są do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali opcję śledzenia konwersji. Klienci dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło ich reklamę i zostało przekierowanych na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji. Nie uzyskują jednak informacji, które umożliwiałyby osobistą identyfikację poszczególnych użytkowników. 

Jeżeli użytkownik nie chce uczestniczyć w procedurze śledzenia, może w łatwy sposób wyłączyć plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Wówczas jego działania nie będą uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji podano w polityce prywatności firmy Google dostępnej na stronie http://www.google.de/policies/privacy/

 

Minimalizacja danych

Zgodnie z zasadami unikania przesyłu danych oraz minimalizacji danych przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne lub narzucone przez ustawodawcę (ustawowy okres przechowywania). Gdy cel przechowywania danych przestanie istnieć lub gdy zakończy się okres przechowywania, blokujemy lub usuwamy dane.

 

Prawa do informacji, korekty, zablokowania lub usunięcia oraz prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego zażądania od nas na wniosek informacji o zapisanych przez nas danych osobowych i/lub do zażądania korekty, zablokowania lub usunięcia danych. Wyjątki: dotyczy to wynikającego z przepisów zapisywania danych w celu realizacji transakcji lub dane są objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania.

W tym celu należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe: na końcu polityki prywatności).

Aby móc w każdej chwili uwzględnić blokadę danych, konieczne jest przechowywanie danych w celach kontroli w pliku blokującym (lock file). Jeżeli nie istnieje ustawowy obowiązek archiwizacji, użytkownik może także zażądać usunięcia danych. W przeciwnym razie blokujemy dane, jeżeli użytkownik sobie tego życzy.

 

Zmiana naszej polityki prywatności

Aby stale zapewnić zgodność naszej polityki prywatności z aktualnymi wytycznymi ustawowymi, zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w każdej chwili. Dotyczy to również sytuacji, gdy polityka prywatności musi być dostosowana ze względu na nowe lub zmienione usługi, np. nowy sposób obsługi. Nowa polityka prywatności obowiązuje od następnej wizyty użytkownika na naszej stronie.