Main Content

NovaMix Standard

Ograniczanie i utrzymywanie stałego poziomu temperatury w instalacji C.W.U.

Zalety

  • Stała temperatura wody użytkowej w punkcie poboru
  • Samoczynna funkcja mieszania, bez konieczności stosowania energii zewnętrznej
  • Bezstopniowa regulacja temperatury wody zmieszanej w dwóch zakresach 20 – 40°C / 30 - 70°C
  • Skuteczne zabezpieczenie przed oparzeniem, wersja NovaMix Standard 70 FS
  • Korpus zaworu zabezpieczony przed osadzaniem sie kamienia
  • Stosowany w instalacji ogrzewania powierzchniowego lub do ładowania zasobnika zasilanego przez kocioł na paliwo stałe
  • Posiada atest PZH

NovaMix Standard 70 / 40 (MT52)

Termostatyczny zawór mieszający do pojemnościowego podgrzewacza wody

NovaMix Standard 70 FR (Fast Response) (MT52)

Termostatyczny zawór mieszający do przepływowego podgrzewacz a wody

(kVS bez zaworu zwrotnego)

NovaMix Standard 70 FS (Fail Safe) (MT52)

Termostatyczny zawór mieszający. Wersja specjalna z ochroną przeciw oparzeniu przy awarii zimnej wody; do pojemnościowego podgrzewacza wody

(kVS bez zaworu zwrotnego)