Main Content

TacoFlow MAXI (ES MAXI)

Bezdławnicowe pomby obiegowe do wodnych systemów ogrzewania i zastosowań chłodniczych w budynkach mieszkalnych i obiektach użytkowych.

Zalety

  • Łatwa regulacja charakterystyk wydajności za pomocą pokrętła z przyciskiem z trybem ECO, zmienna proporcjonalna charakterystyka ciśnienia Δp-v, stała charakterystyka ciśnienia Δp-c lub ustalona prędkość min.-maks.
  • Zakres temperatur mediów od -10 °C do +110 °C
  • Okładzina izolacyjna w wyposażeniu standardowym
  • Kolorowe segmenty LED wskazują aktualny stan pracy
  • Tryb pracy 0 – 10 V
  • Interfejs komunikacyjny ModBus
  • Tryb pracy DUAL do pracy w trybie wielopompowym

TacoFlow MAXI

Wysokosprawna pompa z żeliwa szarego ze złączem kołnierzowym.