Main Content

TacoTherm Dual Piko Connect

Hygienický ohřev pitné vody na principu průtoku, flexibilita při volbě výroby tepla a komfort náleží k důležitým důvodům pro použití bytových předávacích stanic. Rovnoměrné rozdělení tepla a dodržení požadované teploty v místě odběru kladou vysoké požadavky na přesnost regulace a pečlivé uvedení do provozu. Nejnovější varianta bytové předávací stanice TacoTherm Dual Piko Connect od Taconovy díky usnadňuje díky inovativnímu regulačnímu konceptu veškeré nutné práce.