Main Content

Technologie pro centrální přípravu čerstvé teplé vody (Přípravu čerstvé teplé vody)

Stanice na čerstvou teplou vodu Taconova, předpřipravené k montáži, zabraňují stagnaci teplé pitné vody. Tím zamezují hygienickým problémům a energetickým ztrátám, které vznikají při akumulaci a pohotovostním předzásobením. Voda je ohřívána přes ocelový deskový výměník teprve při momentální potřebě a teplota vody je elektronicky řízena. Řady TacoTherm Fresh jsou vhodné pro kaskádování a tím pádem vhodné pro pokrytí širokých pásem výkonů. Stanice na čerstvou teplou vodu se dají vhodně kombinovat s nabíjecími solárními stanicemi TacoSol Load.