Main Content

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Verze: 7. prosince 2021

Těší náš váš zájem o naše webové stránky www.taconova.com (níže jako „

webové stránky“) a o naše produkty a služby. V následujícím textu vás v souladu s aplikovanými předpisy o ochraně dat budeme informovat o tom, jaké osobní údaje my, případně poskytovatelé dalších služeb, shromažďují, a sice v rámci
 • vaší návštěvy našich webových stránek,
 • používání kontaktního formuláře,
 • zasílání novinek,
 • výběrového řízení na pracovní místa,

a dále, k jakým účelům a na jakém právním základě tyto údaje používáme.

A. Všeobecná ustanovení

1.    Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby a inspektora ochrany údajů

(1)  Právně odpovědní z hlediska ochrany osobních údajů jsou ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR společně

Taconova Group AG

Neunbrunnenstrasse 40
CH-8050 Zürich

Tel. +41 (0)44 735 55 55
group@taconova.com

Taconova GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse 8
DE-78224 Singen

Tel. +49 7731 98 28 80
deutschland@taconova.com

(Níže také zkráceně jako „my“ nebo „nám/nás“). Další informace naleznete v části Tiráž na: https://www.taconova.com/cz/copyright/.

(2) Společnost Taconova GmbH je ve smyslu čl. 27 GDPR zástupcem společnosti Taconova Group AG v EU, Neunbrunnenstraße 40, CH-8050 Curych.

(3) Inspektora ochrany údajů společnosti Taconova GmbH můžete kontaktovat poštou na níže uvedené adrese s poznámkou „k rukám inspektora ochrany údajů“ („z.Hd. Datenschutzbeauftragter“) nebo mailem na datenschutzbeauftragter[at]taconova.com.

2. Typy zpracovávaných údajů, kategorie subjektů údajů

2.1 Typ zpracovávaných údajů

 • Kmenové údaje (např. údaje o zákaznících, jako jsou jména, adresy)
 • Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla)
 • Obsah (např. texty, fotografie, videa)
 • Uživatelské informace (např. navštěvované webové stránky, zájem o určité obsahy, časy návštěv)
 • Metadata / komunikační údaje (např. informace o přístrojích, IP adresy)
 • Údaje o sledování

2.2 Kategorie subjektů údajů

 • Návštěvníci a uživatelé webové stránky
 • Zákazníci, zájemci, dodavatelé a externí odborníci
 • Poskytovatelé služeb, zvláště pak poskytovatelé plateb a partneři v logistice

(Níže označujeme subjekty údajů souhrnně také jako „uživatele“.)

 

3. Účel zpracování

Vaše osobní údaje používáme

 • k poskytování webové prezentace a online nabídky, k zajištění její funkce a obsahu;
 • k vytvoření a správě vašeho osobního zákaznického účtu;
 • k odpovědi na dotazy zákazníků a ke komunikaci s uživateli;
 • k uplatňování, prosazování, vykonávání nebo obhajování právních nároků a sporů, příp. proti těmto nárokům a sporům, jakož i k odhalování, objasňování a prevenci trestných činů;
 • k realizaci bezpečnostních opatření;
 • k měření dosahu;
 • k přímému marketingu, např. ve formě novinek e-mailem nebo reklamy zasílané poštou.

 

4. Užívání webové stránky a souborů protokolu

(1) Při čistě informativním využívání webové stránky, tedy pokud se nezaregistrujete nebo pokud nám jiným způsobem neposkytnete informace, shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které váš prohlížeč předá našemu serveru automaticky. Pokud si chcete prohlédnout naši webovou stránku, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám mohli zobrazovat naši webovou stránku a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR):

 • IP adresa;
 • datum a hodina dotazu;
 • časový rozdíl v porovnání s greenwichským středním časem (GMT);
 • obsah požadavku (konkrétní strana);
 • status přístupu / stavový kód HTTP;
 • příslušné množství přenášených dat;
 • webová stránka, ze které požadavek přichází;
 • prohlížeč;
 • operační systém a jeho rozhraní;
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče;
 • protokol o přenosu.

(2) IP adresy uživatelů se po ukončení užívání mažou nebo anonymizují. Při anonymizaci se IP adresy mění takovým způsobem, že jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech nelze přiřadit určité nebo určitelné fyzické osobě, případně lze přiřadit pouze s neadekvátně vysokými časovými nároky, náklady a nároky na pracovní sílu.

 

5. Soubory Cookie

(1) Pokud využíváte naši webovou stránku, kromě výše uvedených dat souborů protokolu se do vašeho počítače ukládají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem pevném disku a přiřazují se zde k prohlížeči, který používáte. Jejich prostřednictvím získává subjekt, který soubory cookie aplikuje (v tomto případě my), určité informace. Soubory cookie nemohou spouštět žádné programy ani do vašeho počítače přenášet viry. Slouží k tomu, abyste mohli celkově lépe využívat internet a práci s ním zefektivnit.

(2) Používání souborů cookie:
a) Tato webová stránka využívá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a způsob fungování je vysvětlen níže:

 • Soubory session cookie (k bodu b)
 • Trvalé soubory cookie (k bodu c).

b) Soubory session cookie ukládají takzvané ID relace (session), díky kterému lze přiřadit různé dotazování vašeho prohlížeče ke společné relaci. Soubory session cookie se po 1 hodině automaticky mažou, když se odhlásíte nebo prohlížeč zavřete. Pokud prohlížeč znovu otevřete a vrátíte se na webovou stránku, webová stránka vás neidentifikuje. Musíte se znovu přihlásit (pokud je nutné přihlášení) nebo musíte znovu obnovit nastavení a předvolby, pokud webová stránka tyto funkce nabízí. Poté se vytvoří nový soubor session cookie, který vaše informace uloží a zůstane aktivní, dokud stránku znovu neopustíte a nezavřete svůj prohlížeč.

c) trvalé soubory cookie se mažou automatizovaně po předem stanovené době, která se může u jednotlivých souborů cookie lišit. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v bezpečnostním nastavení svého prohlížeče.

(3) K jakým účelům soubory cookie používáme?

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahů a dotazů, abychom mohli nabízet funkce pro sociální média a analyzovat návštěvnost naší webové stránky. Kromě toho předáváme informace o tom, jak využíváte naše webové stránky, našim partnerům pro sociální média, reklamu a analýzy. Pokud je to možné, naši partneři tyto informace spojují s dalšími údaji, které jste jim poskytli nebo které shromáždili v rámci vámi využívaných služeb. Souhlas s našimi soubory cookie udělujete tak, že dále používáte naše webové stránky.

(4) Přehled

Účel

Popis

Doba uložení

Technicky nezbytné soubory cookie

Technicky nezbytné soubory cookie umožňují využívat naše webové stránky tím, že umožňují základní funkce, jakou je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí webu. Náš web nemůže bez těchto souborů cookie fungovat správně.

Soubory session cookie – mažou se zavřením prohlížeče

Služba
(např. prohlížeč uživatele)
a předvolby

Při používání naší webové stránky se používají soubory cookie (např. k rozpoznání prohlížeče) za účelem zlepšení služby (např. rychlejší nahrávání obsahu). Pokud navštívíte naši webovou stránku, uloží se zjištěný nebo vámi zvolený výběr země a jazyka do souboru cookie, abyste tuto volbu nemuseli provádět při další návštěvě. Předem se zjišťuje, zda váš prohlížeč soubory cookie podporuje, a tato informace se ukládá do dalšího souboru cookie. Následně se vám zobrazí kontaktní informace lokalizované podle vaší země a vašeho jazyka, a tyto se rovněž ukládají. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Soubory session cookie – mažou se zavřením prohlížeče.

Soubory cookie pro účely analýzy (statistiky)

Pro tyto účely používáme soubory cookie od třetích subjektů, abychom pochopili, jak návštěvníci naši stránku využívají. To nám pomáhá zlepšit kvalitu a obsah na naší stránce. Agregované statistické informace zahrnují údaje, jako je celkový počet návštěvníků. Například se dozvíme, jak často a v jakém pořadí byly jednotlivé stránky otevřeny a kolik času návštěvníci v průměru na našich stránkách tráví. Také se dozvíme, zda uživatelé navštívili naši internetovou prezentaci již v minulosti. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Další informace viz bod 12 (analýza webu).

Trvalé soubory cookie – zůstávají, po 26 měsících se ale automaticky smažou, pokud webovou stránku uživatel už nenavštívil, v případě, že v jednotlivých případech neplatí kratší lhůty.

Soubory cookie pro účely reklamy (marketing)

Soubory cookie pro účely reklamy používáme proto, abychom mohli posoudit efektivitu našich propagačních opatření a abychom z toho mohli vyvodit příslušnou optimalizaci. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Trvalé soubory cookie – zůstávají, nejpozději po 26 měsících se ale automaticky smažou, pokud webovou stránku uživatel už nenavštívil, v případě, že v jednotlivých případech neplatí kratší lhůty.

(5) Kontrola nad soubory cookie

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o ukládání souborů cookie a soubory cookie povoloval pouze v jednotlivých případech, aby vyloučil ukládání souborů cookie pro určité případy nebo všeobecně a aby se soubory cookie při zavření prohlížeče automaticky smazaly. Při deaktivaci souborů cookie může být funkce tohoto webu omezená.

6) cookiebot.com

a) Tato webová stránka využívá nabídku společnosti Cybot A / S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (dále jen cookiebot.com).

b) Aby naše webová stránka mohla splňovat všechny technické funkce a zároveň všechny zákonné požadavky GDPR, je doručování souborů cookie pomocí Cookiebot zaručeno pouze se souhlasem.

c) V případě potřeby budou osobní údaje předány službě cookiebot.com. Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

d) Oprávněný zájem spočívá ve správném fungování webu. Údaje budou vymazány, jakmile bude splněn účel, pro který byly shromážděny. Další informace o nakládání s přenesenými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů služby cookiebot.com: www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

e) Shromažďování a zpracování vašich údajů službou cookiebot.com můžete zabránit deaktivací spouštění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo instalací blokování skriptů do vašeho prohlížeče.

f) Služba Cybot uvádí, že neprodává, nepřenáší uživatelské údaje ani s nimi neobchoduje.

g) Další informace o zpracování osobních údajů službou CookieBot naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Cookiebot na adrese: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

h) Svůj souhlas se soubory cookie můžete obnovit nebo změnit pod následujícím odkazem

 

6. Kontaktní formulář, e-mailový kontakt

(1) Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, pomocí kterého s námi můžete snadno a bez komplikací elektronicky navázat kontakt. Pokud uživatel tuto možnost využije, pak jsou údaje zadané do polí formuláře předány nám a uloženy. Příslušné údaje, zvláště pak údaje o osobě, adresa, kontaktní údaje a zprávy (volné textové pole) se zobrazí bezprostředně na příslušných zadávaných polích. V okamžiku odeslání se navíc ukládají tyto údaje:

 • IP adresa uživatele;
 • datum a hodina odeslání formuláře.

(2) Za účelem zpracování dat se v rámci odesílání odkazuje na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Alternativně je možné navázat kontakt prostřednictvím poskytnutých e-mailových adres. V takovém případě se osobní údaje uživatele zaslané e-mailem ukládají. Údaje se používají výhradně ke zpracování dotazu.

(3) Právní základ pro zpracování dat, která se poskytují v rámci užívání kontaktního formuláře nebo při odesílání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Pokud e-mail směřuje k uzavření smlouvy, pak je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR.

(4) Zpracování osobních údajů z polí kontaktního formuláře slouží výhradně nám ke zpracování navázaného kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem z toho vychází i oprávněný zájem o zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracované během odesílání slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití kontaktního formuláře a aby byla zajištěna bezpečnost našich informačně technických systémů.

(5) Údaje se smažou, jakmile již nejsou nezbytné k dosažení účelu jejich sběru. Pro osobní údaje z polí kontaktního formuláře a ty údaje, které jsou zasílány e-mailem, to platí tehdy, jakmile je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, pokud lze z okolností vyvodit, že příslušný problém byl definitivně vyřešen. Osobní údaje shromažďované dodatečně během procesu odesílání se mažou nejpozději po lhůtě sedmi dnů.

(6) Kontakt s námi lze navázat i prostřednictvím e-mailových adres zveřejněných na webové stránce. V takovém případě se osobní údaje uživatele zaslané e-mailem ukládají. Údaje se používají výhradně ke zpracování dotazu. Právní základ pro zpracování dat, která se poskytují při odesílání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Pokud e-mail směřuje k uzavření smlouvy, pak je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR.

(7) Údaje se smažou, jakmile již nejsou nezbytné k dosažení účelu jejich sběru. Pro osobní údaje z polí kontaktního formuláře a ty údaje, které jsou zasílány e-mailem, to platí tehdy, jakmile je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, pokud lze z okolností vyvodit, že příslušný problém byl definitivně vyřešen.

(8) 123formbuilder

a) Pro formuláře na našem webu používáme v rámci našeho oprávněného zájmu o technicky bezchybnou online nabídku a její ekonomicky efektivní návrh a optimalizaci v souladu s článkem 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR službu 123FormBuilder od společnosti 123 FormBuilder, Flavia Palace, Vladimirescu n 10, Ground Floor 300195, Temešvár, Rumunsko, EU, https://www.123formbuilder.com/de/.

b) Společnost 123 FormBuilder přijímá všechny údaje, které zadáte do našich formulářů, a také shromažďuje údaje o používání. Před každým použitím formuláře musíte udělit souhlas se zpracováním vašich údajů v rámci tohoto prohlášení; v tomto ohledu odkazujeme na náš obecný popis kontaktních formulářů (oddíl 6 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů).

c) Další informace o zpracování údajů společností 123 FormBuilder naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti 123 FormBuilder na adrese: https://www.123formbuilder.com/termsofservice.html#data-privacy

d) Se společností 123 FormBuilder jsme uzavřeli smlouvu, podle které zpracovává údaje naším jménem.

7.    Zpravodaj

7.1   Odběr zpravodaje

(1) S vaším souhlasem se můžete zaregistrovat k odběru našeho e-mailového zpravodaje (níže „zpravodaj“), prostřednictvím kterého vás budeme informovat o našich produktech, službách a akcích.

(2) Pro přihlášení k odběru našeho zpravodaje používáme tzv. metodu double-opt-in. To znamená, že vám po přihlášení zašleme e-mail na uvedenou e-mailovou adresu, ve které vás požádáme o potvrzení, že si přejete dostávat zpravodaj. Pokud vaše přihlášení nepotvrdíte do 14 dnů, vaše informace se automaticky smažou. Navíc ukládáme vždy vaše IP adresy uvedené při přihlášení a potvrzení a také časy přihlášení a potvrzení. Účelem je, abychom mohli prokázat vaše přihlášení a příp. objasnit možné zneužití vašich osobních údajů.

(3) Povinným údajem pro zasílání zpravodaje je pouze vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších informací je dobrovolné a používá se k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit. Po vašem potvrzení ukládáme vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání zpravodaje.

(4) Právním základem pro výše uvedené procesy zpracování v rámci odběru zpravodaje je váš souhlas dle článku 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

(5) Váš souhlas se zasíláním zpravodaje můžete kdykoliv odvolat tak, že zrušíte jeho odběr. Zrušení odběru můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu se zpravodajem nebo prostřednictvím zprávy zaslané na kontakt uvedený výše v bodě 1 (1) tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

7.2. Zasílání zpravodaje po zakoupení produktu

(1) Pokud jste si zakoupili produkty nebo služby, zašleme vám zpravodaj příp. také bez předchozího přihlášení k odběru, a sice na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při nákupu. To se týká zpravodaje na propagaci podobných výrobků, jako jsou ty, které jste si zakoupili.

(2) K tomuto účelu se tato e-mailová adresa ukládá do naší databáze adres pro zpravodaj. Jako důkaz legitimity zasílání zpravodaje navíc ukládáme vaši IP adresu použitou při nákupu a okamžik nákupu.

(3) Právním základem pro výše uvedené procesy zpracování v rámci zasílání zpravodaje po nákupu je článek 6 odst. 1 věta 1 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem na zpracování databáze je přímá propagace našich produktů směrem k našim zákazníkům, jakož i jejich zájem o nabídky a akce.

(4) Zasílání zpravodaje můžete kdykoliv zrušit. Zrušení můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu se zpravodajem nebo prostřednictvím zprávy zaslané na kontakt uvedený výše v bodě 1 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

7.3. Sledování zpravodaje

(1) Upozorňujeme, že vyhodnocujeme uživatelské chování příjemce zpravodaje. Pro toto hodnocení obsahují zasílané e-maily takzvané web-beacony, resp. tracking pixely, což jsou obrazové jednopixelové soubory. Za účelem vyhodnocení spojujeme údaje uvedené výše v bodě 2.1 prohlášení o ochraně osobních údajů, resp. jejich části a web-beacony s vaší e-mailovou adresou a individuálním ID. Také odkazy obsažené ve zpravodaji obsahují tato ID čísla. S pomocí získaných údajů sestavujeme profil uživatele, abychom mohli zpravodaj lépe přizpůsobit zájmům našich zákazníků. Přitom zaznamenáváme, kdy naše zpravodaje čtete, na jaké odkazy v nich klikáte, a vyvozujeme z toho vaše osobní zájmy. Tyto údaje podle okolností spojujeme s vaším jednáním na naší webové stránce.

(2) Právním základem pro výše popsané sledování je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem na zpracování údajů v rámci sledování je potřeba přizpůsobit lépe náš zpravodaj zájmům našich zákazníků.

(3) Proti výše popsanému sledování můžete kdykoliv vznést námitku tak, že zrušíte odběr zpravodaje; odvolání můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu se zpravodajem nebo prostřednictvím zprávy na kontakt uvedený výše v bodě 1 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Informace získané sledováním se ukládají na tak dlouhou dobu, po jakou odebíráte zpravodaj. Po odhlášení ukládáme údaje čistě statisticky a anonymně.

(4) Sledování navíc není možné, pokud jste ve svém e-mailovém klientovi standardně deaktivovali zobrazování obrázků. V tomto případě se vám zpravodaj nezobrazí kompletně a je možné, že nebudete moci využívat všechny jeho funkce. Pokud si nastavíte ruční zobrazování obrázků, pak k výše uvedenému sledování dochází.

8. Nabídka pracovních míst (zaměstnání)

(1) Na naší webové stránce inzerujeme volná pracovní místa. Ke zpracování vaší on-line žádosti o pracovní místo zpracováváme a využíváme vaše osobní údaje. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR ve spojení s § 26 BDSG (Spolkového zákona na ochranu osobních údajů). Vaše údaje z on-line žádosti o pracovní místo se zasílají mailem přímo vedení společnosti. Vhodnými technickými a organizačními opatřeními je zaručeno, že je s vašimi osobními údaji zacházeno důvěrně v rámci zákonných ustanovení.

(2) Vezměte prosím na vědomí, že přenos údajů e-mailem probíhá nešifrovaně a mohou do nich případně nahlížet neoprávněné osoby či mohou být tyto údaje zneužity. Vaše podklady nám můžete bez problémů zaslat poštou. Pokud jste se ucházeli o konkrétní místo a toto je již obsazené, nebo pokud bychom dospěli k názoru, že byste mohli zaujímat jinou funkci nebo se na ni hodíte lépe, přeposlali bychom vaši žádost o pracovní místo v rámci našeho podniku. Právním základem k tomuto účelu je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR k hájení vašich a našich oprávněných zájmů. Informujte nás, prosím, pokud byste nesouhlasili s naším postupem. Po ukončení výběrového řízení na dané pracovní místo, nejpozději však po 6 měsících, se vaše osobní údaje automaticky smažou, ledaže byste výslovně souhlasili s jejich uložením na delší dobu.

(3) Aplikační platforma – Join.com 

1) Používáme platformu Join.com. Join.com je řešení pro zpracování žádostí, které nás podporuje při správě pracovních inzerátů, prohlížení a vyhodnocování dokumentací k žádostem a komunikaci s uchazeči.

2) Poskytovatelem, třetí stranou, je společnost JOIN Solutions AG, Landsgemeindeplatz 6, 9043 Trogen, Švýcarsko. Máme uzavřenou dohodu se společností JOIN Solutions AG o zpracování objednávky v souladu s čl. 28 GDPR. 

3) Jaké údaje jsou zpracovávány?

a) údaje podle článků 4, 5 a 6 tohoto prohlášení o ochraně údajů;

b) zpřístupněné dokumenty žádosti: 

 • údaje o obsahu předchozích/současných pracovních poměrů, např. pracovní úkoly, údaje o výkonu, odbavené pozice; (Tyto údaje lze získat z vašeho motivačního dopisu / životopisu / přiložených referencí pracovních míst). 
 • Kromě toho v případě žádostí shromažďujeme a zpracováváme různé další informace, jako je nejbližší datum nástupu, regionální mobilita, požadovaný počet hodin a trvání nasazení, předchozí zaměstnání, další kvalifikace, reference nebo informace o tom, jak jste se o pracovním místě dozvěděli. 
 • Další dobrovolné informace, jako jsou údaje o neprofesionálních zájmech: koníčky, dobrovolná práce;
 • další údaje, které nám dobrovolně poskytnete během procesu žádosti tím, že je nahrajete nebo nám je jinak postoupíte, jako například ve vaší žádosti, životopisu nebo certifikátech, pasové fotografii;

c) komunikace od žadatelů a s nimi.

4) Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování údajů je nezbytné pro zahájení a realizaci pracovněprávního vztahu. Právním základem pro zpracování dobrovolných informací je váš souhlas, který je zdokumentován, když jsou nám údaje zaslány v rámci procesu žádosti. Právní základ pro zpracování údajů podle oddílů 4, 5 a 6 naleznete ve výše uvedených předpisech. 

5) Více informací o zpracování údajů prostřednictvím služby „Join.com“ naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti JOIN Solutions AG na adrese: https://join.com/privacy-policy/ a https://join.com/de/datenschutz/. Podmínky použití služby Join naleznete zde: https://join.com/terms-corporate/ . Před podáním žádosti musíte udělit souhlas se zpracováním údajů žadatele, které služba Join.com shromažďuje v rámci prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

9. Doba uložení

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme, pokud je to nezbytné k plnění našich smluvních a zákonných povinností. Vaše osobní údaje mažeme, jakmile již nejsou nezbytné pro výše uvedené účely. Přitom se může stát, že osobní údaje budou uchovávány po dobu, ve které dojde k uplatnění nároků vůči naší společnosti (zákonné promlčecí lhůty v délce tří až třiceti let). Navíc ukládáme vaše osobní údaje, pokud jsme k tomu ze zákona povinni. Příslušné povinnosti průkaznosti a uchovávání vychází z obchodněprávních a daňových předpisů jakož i předpisů o sociálním pojištění.

10. Automatizovaný rozhodovací proces

K odůvodnění a realizaci obchodního vztahu v zásadě nepoužíváme žádný plně automatizovaný způsob hledání řešení dle článku 22 GDPR.

11. Profilování

Abychom vás mohli cíleně informovat o našich produktech a službách, případně abychom vám mohli poskytovat poradenství, používáme, resp. námi pověření poskytovatelé daných služeb používají podle situace nástroje pro analýzu webu, zvláště pak technologie sledování. Tyto umožňují komunikaci a reklamu dle potřeby. V této záležitosti odkazujeme na bod 12 Služby analýzy webu a reklama.

 

B. Zpracování údajů třetími subjekty

12.   Služby analýzy webu

Google Analytics

(1) Tato webová stránka využívá službu Google Analytics, nástroj k webové analýze od společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. soubory „cookie“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak webovou stránku využíváte. Informace o používání této webové stránky vytvořené pomocí souboru cookie jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde pak ukládány. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce je však vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody mimo evropský hospodářský prostor nejprve zkrácena. Jen výjimečně je kompletní IP-adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Z pověření provozovatele této webové stránky používá společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách webové stránky a k poskytnutí dalších služeb provozovateli webové stránky spojených s využíváním webové stránky a internetu.

(2) Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušných nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že případně nebudete moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování údajů vytvořených soubory typu cookie a údajů týkajících se vašeho využívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google a také zpracování těchto údajů společností Google zabránit tak, že si stáhnete a instalujete doplněk prohlížeče poskytnutý společností Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

(3) Tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()". Tím se IP adresy zkrátí a dále zpracují a vyloučí se tak možnost personifikace údajů. Pokud by bylo možné vámi poskytnuté údaje personifikovat, bude toto propojení okamžitě přerušeno a osobní údaje ihned smazány. 

(4) Používáme Google Analytics k tomu, abychom mohli analyzovat a pravidelně zlepšovat využívání naší webové stránky. Díky získaným statistikám můžeme naši prezentaci vylepšovat a pro vás coby uživatele ji formulovat zajímavěji. Pro výjimečné případy, kdy se osobní údaje přenáší do USA, se Google podrobil nařízení EU-US Privacy Shield,  https://www.privacyshield.gov/welcome. Právním základem pro využívání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Informace o třetím subjektu: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky http://www.google.com/analytics/terms/de.html jakož i prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de  

(5) Tato webová stránka používá online reklamní službu „Google AdWords“ a v jejím rozsahu také měření konverzí. Přitom Google AdWords na vašem počítači umístí cookie, pokud na naši webovou stránku přejdete z webu Google. Tyto soubory cookie ztrácí svou platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky naší webové stránky a ještě nevypršela platnost cookie, můžeme my a Google rozpoznat, že uživatel klikl na tuto reklamu a byl převeden dále na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookie tak nemohou být vysledovány přes webové stránky zákazníků AdWords.

(6) Informace získané pomocí souborů cookie konverzí slouží k vytvoření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro používání měření konverzí. Zákazníci se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli převedeni na stránku, která je opatřená tagem pro měření konverzí. Nezískáte však žádné informace, pomocí kterých je možná osobní identifikace uživatele.

(7) Pokud se nechcete účastnit procesu tracking, můžete soubor cookie měření konverzí Google snadno deaktivovat prostřednictvím internetového prohlížeče v položce uživatelské nastavení. Nebudete pak zahrnuti do statistik měření konverzí. Podrobnější informace viz stanovení na ochranu údajů společnosti Google pod http://www.google.de/policies/privacy/

12.2 Google Tag Manager 

(1) Tato webová stránka používá Google Tag Manager jako součást Google Analytics. Tagy jsou malé kódové prvky na našem webu, které se používají mimo jiné k měření návštěvnosti a chování návštěvníků, k zaznamenávání dopadu online reklamy a sociálních médií, k použití remarketingu a cílení a k testování a optimalizaci webu. Google Tag Manager je řešení, pomocí kterého lze spravovat značky webových stránek prostřednictvím rozhraní. Samotný nástroj Tool Manager (který implementuje tagy) je doména bez souborů cookie. Nástroj spouští další tagy, které z vaší strany mohou dle okolností shromažďovat data. Google Top Manager k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane tato v platnosti pro všechny tagy měření, které jsou implementovány pomocí služby Google Tag Manager.

(2) Více informací o službě Google Tag Manager najdete na internetu na adrese: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

12.3 Google AdWords

(1) Tato webová stránka používá online reklamní službu „Google AdWords“ a v jejím rozsahu také měření konverzí. Přitom Google AdWords na vašem počítači umístí cookie, pokud na naši webovou stránku přejdete z webu Google. Tyto soubory cookie ztrácí svou platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky naší webové stránky a ještě nevypršela platnost cookie, můžeme my a Google rozpoznat, že uživatel klikl na tuto reklamu a byl převeden dále na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookie tak nemohou být vysledovány přes webové stránky zákazníků AdWords.

(2) Informace získané pomocí souborů cookie konverzí slouží k vytvoření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro používání měření konverzí. Zákazníci se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli převedeni na stránku, která je opatřená tagem pro měření konverzí. Nezískáte však žádné informace, pomocí kterých je možná osobní identifikace uživatele. 

(3) Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete soubor cookie měření konverzí Google snadno deaktivovat prostřednictvím internetového prohlížeče v položce uživatelské nastavení. Nebudete pak zahrnuti do statistik měření konverzí. Podrobnější informace viz stanovení na ochranu údajů společnosti Google pod https://www.google.de/policies/privacy/

12.3 Facebook Pixel – Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences a Facebook Conversion

(1) Tento web využívá tzv. „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, který je provozován společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

(2) Pomocí služby Facebook Pixel vás Facebook dokáže jako návštěvníka našeho webu definovat jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam (tzv. „Facebookové reklamy“). Efektivitu reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu můžeme pochopit také tak, že uvidíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky (tzv. „konverze“).

(3) Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci pokynů pro používání údajů společnosti Facebook. V souladu s tím lze obecné informace o prezentaci reklam na Facebooku nalézt v pokynech pro používání údajů Facebooku. Speciální informace a podrobnosti o službě Facebook Pixel a jeho fungování najdete v nápovědě Facebooku.

(4) Právním základem pro používání služby Facebook Pixel a ukládání „souborů cookie pro sledování konverze“ je nám udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). 

(5) Můžete vznést námitku proti shromažďování pomocí služby Facebook Pixel a používání vašich dat k zobrazování reklam na Facebooku. Chcete-li nastavit, jaké typy reklam se vám na Facebooku zobrazují, můžete otevřít stránku vytvořenou Facebookem a tam postupovat podle pokynů pro nastavení reklamy založené na použití.  

(6) Proti používání souborů cookie, které slouží k měření dosahu a reklamním účelům, můžete také vznést námitku prostřednictvím deaktivační stránky Iniciativy pro síťovou reklamu a také prostřednictvím americké webové stránky aboutads.info  nebo prostřednictvím evropské webové stránky youronlinechoices.com.

13. Doplňky

13.1 Google Maps

(1) Tato webová stránka využívá Google Maps k zobrazování interaktivních map a k plánování tras. Google Maps je mapová služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Využíváním Google Maps se mohou předávat společnosti Google do USA informace o využívání této webové stránky včetně vaší IP adresy a (výchozí) adresy zadané v rámci funkce plánování trasy. Pokud si vyhledáte webovou stránku s naší internetovou prezentací, která obsahuje Google Maps, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah mapy předává Google přímo vašemu prohlížeči, který ho integruje do webové stránky. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů získaných společností Google tímto způsobem. Podle našich zkušeností jsou to minimálně následující údaje:

 • datum a hodina návštěvy na příslušné webové stránce,
 • internetová adresa nebo URL hledané webové stránky,
 • IP adresa, (výchozí) adresa zadaná v rámci plánování trasy.

(2) Na další zpracování a využívání údajů společností Google nemáme žádný vliv a nemůžeme tedy v tomto smyslu přijmout odpovědnost.

(3) Pokud si nepřejete, aby Google o vás získával údaje prostřednictvím naší internetové prezentace a tyto zpracovával a využíval, můžete v nastavení svého prohlížeče deaktivovat JavaScript. V takovém případě ale nemůžete využívat zobrazení mapy.

(4) Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů společností Google, jakož i vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí od společnosti Google naleznete zde: http://www.google.de/policies/privacy/

13.2. Google Fonts

(1) Tato stránka využívá pro jednotné zobrazení typů písma takzvané Web Fonts, které poskytuje Google. Při vstupu na naši stránku nahraje váš prohlížeč potřebné Web Fonts do vyrovnávací paměti vašeho prohlížeče, aby se správně zobrazovaly texty a typy písma.

(2) K tomuto účelu musí vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Google. Tím se Google dozví o tom, že z vaší IP adresy byla navštívena naše webová stránka. K využívání Google Web Fonts dochází v zájmu jednotného a atraktivního zobrazení naší online prezentace. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Pokud váš prohlížeč nepodporuje Web Fonts, použije váš počítač standardní písmo. Další informace o Google Web Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

14. Odkazy na jiné webové stránky

(1) Naše webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky, které provozují třetí subjekty, a tudíž se na ně nevztahuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto webové stránky třetích subjektů mají vlastní směrnice na ochranu dat a využívají za určitých okolností také soubory cookie nebo jiné technologie sledování. Odpovědný je příslušný provozovatel nebo osoba stanovená jako odpovědná za příslušnou webovou stránku.

(2) Odkazy na externí webové stránky před vytvořením odkazu kontrolujeme. Nemáme však žádný vliv na to, zda jejich provozovatel dodržuje ustanovení o ochraně dat. V případě, že bychom se dozvěděli o porušování práva, tyto odkazy odstraníme.

 

C. Práva subjektů údajů

15. Vaše práva

a)    Práva dle čl. 15 a násl. GDPR

Subjekt údajů má právo požadovat od odpovědné osoby potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje. Pokud tomu tak je, pak má právo na informace o těchto osobních údajích a na informace uvedené jednotlivě v čl. 15 GDPR. Za určitých zákonných podmínek máte právo na opravu dle článku 16 GDPR, právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR a právo na výmaz („právo na to být zapomenut“) dle článku 17 GDPR. Navíc máte právo na vydání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů) dle článku 20 GDPR, pokud zpracování probíhá automatizovaným procesem a vychází ze souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo ze smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

b)    Odvolání souhlasu dle čl. 7 odst. 3 GDPR

Pokud zpracování vychází ze souhlasu, můžete tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv vůči nám odvolat. Upozorňujeme však na to, že odvolání je platné jen pro budoucí zpracování. Zpracování údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, tím není dotčeno.

c)    Právo na stížnost

Máte možnost se na nás nebo na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů obrátit se stížností (článek 77 GDPR). Příslušný dozorový úřad pro zástupce EU v Bádensku-Württembersku je: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů a svobodný pohyb informací), Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Tel.: +49 (0) 711/615541-0, FAX: +49 (0) 711/615541-15, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de.

d)    Právo na vznesení námitky dle článku 21 GDPR

Dodatečně k výše uvedeným právům máte právo na vznesení námitky v následujícím rozsahu:

Právo na vznesení námitky v individuálním případě

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace, a sice na základě článku 6 odst. 1 věta 1 písm. e) GDPR (zpracování dat ve veřejném zájmu) a článku 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR (zpracování dat na základě zvážení zájmů); to platí i pro profilování vycházející z tohoto ustanovení ve smyslu článku 4 č. 4 GDPR. Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže bychom prokázali naléhavé relevantní důvody, které by převážily vaše zájmy, práva a svobody, případně pokud by zpracování sloužilo k uplatnění, realizaci nebo obhajobě právních nároků.

Právo na vznesení námitky proti zpracování údajů k reklamním účelům

V jednotlivých případech zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přímé reklamy. Máte právo vznést jakoukoli námitku proti zpracování příslušných osobních údajů za účelem dané reklamy; to platí také pro profilování, pokud je to spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud nebudete souhlasit se zpracováním pro účely přímé reklamy, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

 

D. Závěrečná ustanovení

16. Zabezpečení

(1) Přijali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 24, 32 GDPR, abychom ochránili vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši pracovníci a třetí subjekty podílející se na zpracování údajů jsou zavázáni k dodržování požadavků GDPR a k důvěrnému zacházení s osobními údaji.

(2)  Šifrování dat SSL, resp. TLS: Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a k ochraně při přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám zasíláte coby provozovateli stránek, šifrování SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte tak, že se v řádku prohlížeče s adresou změní „http://“ na „https://“, a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče. Pokud je šifrování dat SSL, resp. TLS aktivováno, nemohou třetí osoby číst údaje, které nám zasíláte.

17. Změny v našich ustanoveních ohledně ochrany dat

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření k zabezpečení a ochraně dat, pokud to bude nezbytné kvůli technickému rozvoji nebo právním změnám. V takových případech upravíme odpovídajícím způsobem i naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Věnujte proto tedy pozornost aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.