Main Content

Solární stanice

K okamžitému připojení určené solární čerpadlové skupiny pro přímé zabudování do solárních okruhů solárních zařízení. Hydraulické vyvážení a měření průtoku a jejich kontrola jsou umožněny u všech verzí přímo v solární stanici. Permanentní automatické odlučování vzduchu v odvzdušňovací lahvi (montováno na sací straně před čerpadlem).