Main Content

Solarne grupy pompowe

Gotowe do przyłączenia zmontowane zespoły pomp do bezpośredniej zabudowy do obiegu solarnego w instalacjach solarnych. Równoważenie hydrauliczne oraz pomiar i kontrola przepływu możliwe we wszystkich wersjach bezpośrednio na stacji solarnej. Ciągła automatyczna separacja powietrza w naczyniu odpowietrznika (zamontowanym po stronie ssawnej przed pompą na naczyniu wzbiorczym).