Main Content

Moduł ładowania warstwowego

Gotowa do podłączenia stacja ładowania TacoSol Load Mega jest jednocześnie stacją solarną i modułem ładowania. Została ona zaprojektowana, aby doprowadzać ciepło z systemów solarnych do centralnych zasobników buforowych. Uzyskana energia słoneczna jest przekazywana do zasobników warstwowych poprzez wysoce wydajne płytowe wymienniki ciepła ze stali szlachetnej.