Main Content

Topná oběhová čerpadla

Nasze pompy cyrkulacyjne do ogrzewania dzielą się na trzy kategorie: TacoFlow2, napędzane za pomocą silnika synchronicznego z magnesem trwałym, regulowane za pomocą trzech funkcji ustawiania (min.-maks., ciśnienie proporcjonalne, ciśnienie stałe). Pompa obiegowa TacoFlow2 ADAPT z funkcją activeADAPT, która automatycznie dostosowuje wydajność pompy do indywidualnych wymagań systemu. Dzięki systemowi TacoFlow2 eLink, oprócz funkcji activeADAPT, można wprowadzać ustawienia pompy bezprzewodowo za pomocą inteligentnych urządzeń (telefon komórkowy lub tablet). Umożliwia to dodatkowe, jeszcze dokładniejsze ustawianie, a wybrane usta­wienia można zapisać i zaprotokołować.