Main Content

Regulacja hydrauliczna

W hydraulicznych systemach grzewczych i chłodzących, nośnik energii transportowany jest przez odcinki przewodów o różnej długości. Na drodze od źródła ciepła do odbiornika, odcinki rur i łuki, odgałęzienia oraz zawory i wymienniki ciepła tworzą pojedyncze opory, których konstrukcja i chropowatość powierzchni ograniczają przepływ. Ilości energii w budynkach należy tak rozprowadzić, żeby wszystkie części budynku, pomieszczenia i odbiorniki były zasilane optymalnie i zgodnie z zapotrzebowaniem. Zrównoważony system powoduje uniknięcie niedostatecznego lub nadmiernego zasilania obiegów odbiorników i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych szumów w rurociągach i zaworach. Uzyskanie komfortu przez optymalne temperatury w pomieszczeniach oraz znacznie podwyższona sprawność energetyczna to odczuwalne i wymierne wyniki zrównoważonych hydraulicznie systemów.