Main Content

Moduł świeżej wody

Dzięki gotowym do podłączenia stacjom świeżej ciepłej wody użytkowej magazynowanie ciepłej wody użytkowej nie jest już konieczne. Pozwala to uniknąć problemów higienicznych i strat energii, które powstają na skutek magazynowania i utrzymywania stanu gotowości. Woda jest podgrzewana dopiero w razie zapotrzebowania bezpośrednio przez płytowy wymiennik ciepła ze stali szlachetnej i temperatura wody jest regulowana elektronicznie. Modele Mega3 i Peta2 mają dodatkowo system kaskadowy i nadają się do pokrycia większego zapotrzebowania na wodę. Stacje świeżej ciepłej wody użytkowej mogą być z powodzeniem łączone z modułem ładowania TacoSol Load.