Main Content

Siłowniki elektrotermiczne

Najnowszy siłownik TacoDrive jest już zamontowany na wielu rozdzielaczach, a na przykład na TacoSys Pro. Przy pierwszym uruchomieniu należy jedynie podłączyć wtyczkę, nie trzeba już montować samego siłownika, redukcja ilości prac montażowych. Siłowniki elektrotermiczne NovaDrive i TopDrive nadają się idealnie do rozdzielaczy High End oraz do zaworów grzejnikowych. Precyzyjne zamknięcie bagnetowe (klikowe) umożliwia prosty montaż.