Main Content

Siłowniki elektrotermiczne

Najnowszy siłownik TacoDrive jest już zamontowany na wielu rozdzielaczach, na przykład na TacoSys Pro. Przy pierwszym uruchomieniu należy jedynie podłączyć wtyczkę. Nie trzeba już montować samego siłownika, co ogranicza ilość prac montażowych. Siłowniki elektrotermiczne NovaDrive i TopDrive nadają się idealnie do rozdzielaczy High End oraz do zaworów grzejnikowych. Precyzyjne zamknięcie bagnetowe (klikowe) umożliwia prosty montaż.