Main Content

PERFEKTNÍ SOUHRA

Plošná vytápění jsou předností značky Taconova. Inovační technika a prvotřídní komponenty zajišťují spolehlivý a ekonomický přívod energie dle potřeby. Vzájemně odladěné systémy rozdělovačů, vyvažovací ventily, prostorové termostaty a připojovací moduly v souhře zajistí optimální klima v místnostech dle individuálních požadavků. Výběr hodnotných výrobků pokrývá veškeré potřeby v oblasti rozvodu tepla a chlazení.

TEPELNÝ KOMFORT A ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST PLOŠNÝM VYTÁPĚNÍM

Tepelný komfort a energetická efektivnost jsou nutnými požadavky na moderní systémy topení a pro stavebníky a investory podstatnými argumenty pro volbu plošného vytápění.

PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ JE SOUČÁSTÍ MODERNÍCH ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ

Jak v soukromých obytných domech tak ve velkoprostorových administrativních budovách – nízkoteplotní systémy topení nabízí kromě komfortu také výhodné předpoklady využívání obnovitelných energií a energeticky výhodné použití moderních systémů topení pomocí úplného využívání energetické hodnoty paliv a tepelných čerpadel.
Plošné vytápění představuje společně s nízkoteplotní výrobou tepla moderní a energeticky výhodný systém vytápění.

 

PRAVIDLA PŘI PLOŠNÉM VYTÁPĚNÍ

Systémy podlahového vytápění vyžadují přesnou regulaci průtokových množství v jednotlivých topných okruzích, protože nízkoteplotní plošné vytápění a vysokoteplotní tepelné systémy se chovají setrvačně.
Toto chování je výrazně ovlivněno hydraulickými vlastnostmi plošných systémů vytápění:

  • K přenosu tepla slouží celá plocha podlahy nebo stěny
  • Rozvod tepla je rozčleněn do více topných okruhů s malými průřezy potrubí a jejich velkými délkami
  • Předávání tepla probíhá při nízké teplotě a malém roztahování

 

POJÍTKO PRO ROZDĚLOVÁNÍ TEPLA

Rozdělovač topného okruhu je proto spolu s příslušnými řídícími zařízeními jako vyvažovacími ventily, uzavíracími ventily a pohony, rozhodujícím pojítkem mezi ohřívačem tepla a plošným systémem vytápění a zajišťuje rovnoměrné rozdělování tepla.

 

VYVÁŽENÍ HYDRAULIKY ZAŘÍZENÍ

Při uvedení do provozu je nutno hydrauliku zařízení vyvážit tak, aby byli všichni spotřebitelé tepla dle své potřeby zásobeni topnou vodou.
V hlavním rozvodu jsou průtoková množství topné vody pomocí hydraulického vyvažování omezeny na hodnoty průtoku tak, aby odpovídaly vypočtenému předávání tepla do jednotlivých úseků.

 

ROZVOD DO JEDNOTLIVÝCH TOPNÝCH OKRUHŮ

Pro dosažení požadované teploty v místnostech na jednom podlaží jsou u podlahového topení dodatečně nastavena množství průtoku pro každý topný okruh.
Vyvažovací ventily TopMeter umožňují přesné nastavení a okamžitou kontrolu stanoveného průtokového množství: přímo na zpátečce nebo přivaděči rozdělovače topných okruhů lze provést nastavení a odečet v l/min.
Takto lze provést centrálně regulaci s minimální časovou náročností systému plošného vytápění rozdělovačem pro několik topných okruhů najednou.
U nově vyvinutého vyvažovacího ventilu TopMeter Plus je po uzavření ventilu, díky integrované paměťové funkci, možno reprodukovatelně nastavit naposledy nastavené průtokové množství.

 

PRVNÍ JAKOST

Odborné firmy redukují pomocí jednoduché a efektivní práce s TopMeterem provozní náklady. Tímto je TopMeter fy Taconova první volbou při regulaci systémů rozdělování tepla.

Odpovědi a řešení

Zde je přehled deseti nejčastěji pokládaných dotazů k plošnému vytápění.