Main Content

PERFEKCYJNE WSPÓŁDZIAŁANIE

Ogrzewanie płaszczyznowe jest głównym obszarem działalności firmy Taconova. Innowacyjna technika i pierwszorzędne komponenty dbają o niezawodne, zgodne z zapotrzebowaniem i oszczędne zasilanie energią. Dostosowane do siebie rozdzielacze, zawory równoważące, siłowniki, termostaty pokojowe i moduły sterujące tworzą, współdziałając ze sobą, optymalny klimat w pomieszczeniu spełniający indywidualne oczekiwania. Wybór produktów o wysokiej jakości zaspokaja wszystkie potrzeby w zakresie rozdziału ciepła i zimna.

KOMFORT CIEPLNY I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DZIĘKI OGRZEWANIU POWIERZCHNIOWEMU

Komfort cieplny i efektywność energetyczna są podstawowymi wymaganiami stawianymi nowoczesnym systemom grzewczym, i stanowią, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla inwestorów instytucjonalnych, główne kryteria wyboru systemu ogrzewania powierzchniowego.

OGRZEWANIE POWIERZCHNIOWE JEST CZĘŚCIĄ NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Czy w prywatnych budynkach mieszkalnych czy w wielkopowierzchniowych budynkach biurowych - niskotemperaturowe instalacje grzewcze oferują nie tylko przyjemny komfort cieplny, lecz również korzystne założenia do wykorzystania energii odnawialnych i energooszczędnego zastosowania nowoczesnych systemów grzewczych, jak na przykład pompy ciepła.
Ogrzewanie powierzchniowe stanowi, w połączeniu z niskotemperaturowym źródłem ciepła, nowoczesny i energooszczędny system grzewczy.

 

REGULACJA OGRZEWANIA POWIERZCHNIOWEGO

Systemy ogrzewania podłogowego wymagają dokładnej regulacji wielkości przepływu w poszczególnych obiegach grzewczych, bo niskotemperaturowe ogrzewanie powierzchniowe i wysokotemperaturowe systemy grzewcze wykazują wydłużony czas reakcji.
To zachowanie spowodowane jest następującymi właściwościami hydraulicznych powierzchniowych systemów grzewczych:

  • Do przekazywania wykorzystywana jest cała powierzchnia podłogi lub ściany.
  • Energia cieplna podzielona jest na wiele obiegów grzewczych o małych przekrojach i dużych długościach rur
  • Oddawanie ciepła następuje z wykorzystaniem niskiej temperatury obiegu i przy niewielkiej różnicy temperatur

 

OGNIWO ŁĄCZĄCE W ROZDZIALE CIEPŁA

Dlatego też rozdzielacz obiegów grzewczych stanowi, razem z przynależącymi do niego zaworami regulacyjno - pomiarowymi, zaworami odcinającymi i siłownikami, kluczowe ogniwo łączące źródło ciepła i system ogrzewania powierzchniowego oraz zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła.

 

RÓWNOWAŻENIE HYDRAULIKI INSTALACJI

Podczas uruchomienia, należy tak zrównoważyć układ hydrauliczny, aby wszystkie odbiorniki ciepła zostały zaopatrzone w wodę grzewczą, zgodnie z ich zapotrzebowaniem.
W głównym rurociągu rozdzielczym strumienie objętości ograniczane są, za pomocą regulacji hydraulicznej, do wartości przepływów, odpowiadających wyliczonemu poziomowi oddawania ciepła przez poszczególne podsystemy.

 

DOKŁADNY ROZDZIAŁ DLA POJEDYNCZYCH OBIEGÓW GRZEWCZYCH

Aby na poziomie pojedynczej kondygnacji osiągnąć żądane temperatury w pomieszczeniach, w przypadku wodnego ogrzewania podłogowego, regulowane są dodatkowo wielkości przepływu w poszczególnych obiegach grzewczych.
Zawory równoważące TopMeter pozwalają na dokładną nastawę i natychmiastową kontrolę zadanej wielkości przepływu: bezpośrednio w belce powrotnej lub zasilającej rozdzielacza systemu grzewczego, nastawa i odczyt w l/min.
W ten sposób można wyregulować system ogrzewania powierzchniowego centralnie na rozdzielaczu i jednocześnie na kilku obiegach grzewczych, przy minimalnych nakładach czasowych. W najnowszym zaworze równoważącym TopMeter Plus można odtworzyć ostatnio ustawioną wielkość przepływu dzięki zintegrowanej funkcji pamięci, nawet już po jego zamknięciu.

 

PIERWSZY WYBÓR

Firmy instalacyjne unikają, dzięki prostej i efektywnej pracy z zaworem TopMeter, kosztownych, wtórnych regulacji systemu. To sprawia, iż TopMeter firmy Taconova jest wybierany jako pierwszy, jeśli chodzi o regulację systemów rozdzielczych.

Odpowiedzi i rozwiązania

Tutaj przedstawiamy przegląd dziesięciu najczęściej zadawanych pytań dotyczących ogrzewania płaszczyznowego.