Main Content

Datové záznamy VDI a datová norma:

Pro snadnou integraci do procesu plánování jsou k produktům Taconova k dispozici datové záznamy VDI podle VDI 3805 pro použití v procesu plánování BIM. Tyto datové záznamy produktu lze tak prostřednictvím nejrůznějších softwarových programů digitálně integrovat do plánování budovy v rámci procesu plánování BIM. Pro vzájemnou výměnu kmenových dat produktů mezi příslušnými výpočetními programy poskytuje Taconova nadále produktové údaje ve formátu podle datové normy.