Main Content

Pliki danych VDI i Datanorm:

Celem ułatwienia integracji w procesie planowania do produktów firmy Taconova dostępne są pliki danych VDI zgodnie z VDI 3805 do stosowania w procesie planowania BIM. Pliki danych dotyczące produktów można zintegrować cyfrowo w ramach procesu planowania BIM w planowaniu budynków za pomocą różnych programów komputerowych. W celu wymiany danych stałych artykułów między odpowiednimi programami kalkulacyjnymi firma Taconova udostępnia ponadto dane produktów w formacie Datanorm.