Main Content

Zde je přehled deseti nejčastěji pokládaných dotazů k systémové technice.

Systémová technika (TacoTherm Fresh Mega3 / Peta2)

1. Jak je deskový výměník tepla pájen?
Ve standardním provedení je deskový výměník tepla pájen mědí.
Pro tuto stanici jsou ovšem k dispozici také verze s pájkou na ušlechtilou ocel.

2. Je možná integrace do techniky řízení budov?
Ano, pomocí volitelného rozhraní Modbus RTU.

3. Je možná stratifikace zásobníku?
Ano, k tomu se musí zvolit TacoTherm Fresh Mega3 CL / TacoTherm Fresh Peta2 CL s integrovaným přepínacím ventilem pro stratifikaci zásobníku.

4. Je možné kaskádování?
Ano, lze kaskádovat až 5 stanic.

5. Je možná ochrana před Legionellou (tepelná dezinfekce)?
Ano, regulace obsahuje program proti Legionelle.

6. Jaký výkon má tato stanice?
TacoTherm Fresh Mega3: 23 l/min při 70/60
TacoTherm Fresh Peta2: 63 l/min při 70/60

7. Existuje výkonnější verze?
Ano:
TacoTherm Fresh Mega3 X: 34 l/min při 70/60
TacoTherm Fresh Peta2 X: 97 l/min při 70/60

8. Kde musí být integrováno čidlo zásobníku pro stratifikaci zásobníku?
Ve výšce spodní úrovně stratifikace.

9. Vyžaduje tato stanice údržbu?
K prodloužení životnosti stanice se doporučuje údržba jednou za rok. 

10. Je možné u této stanice provádět odvzdušnění?
Ano, je integrován odvzdušňovací ventil.

Know-how

Další informace k oblasti systémové techniky najdete zde.