Main Content

NovaMix Value

Omezují a udržují konstantní teplotu smíšeného média v systému.

Benefits

  • Konstantní teplota vody v místě odběru
  • Samočinná funkce směšování bez pomocné energie a plynulá regulace teploty mixu
  • Vysoká přesnost regulace
  • Ochrana proti opaření
  • Vysoké hodnoty kVS
  • Ochranná vrstva pouzdra ventilu proti usazování vodního kamene
  • Možnost aretace nastavení požadované hodnoty
  • Při použití zpětných klapek (ZK) není potřeba dodatečného těsnění
  • Vhodné pro plošné vytápění a při nabíjení zásobníku kotlem na tuhá paliva

NovaMix Value (MT53)

Termostatický směšovací ventil

NovaMix Value 65 FS pro rozsah teplot 45 - 65 °C (výklad dle EN15092)

NovaMix Value 70 FS pro rozsah teplot 35 - 70 °C (75 °C pro likvidaci bakterie legionella)

NovaMix Value 50 FS pro rozsah teplot 20 - 50 ˚C