Main Content

EFEKTIVNÍ A SPOLEHLIVÉ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ENERGIÍ

Spolehlivost a efektivnost jsou podstatným kritériem pro realizaci a provoz solárně tepelných zařízení.

 

Obnovitelné energetické systémy zajišťují potřebu tepelné energie ve spojení s tradičními topnými zařízeními budov. Zvláštní nároky přitom vyplývají při zapojení solárních tepelných zařízení. Vedle vlastního spolehlivého provozu je důležitým kritériem efektivní přenos solárního tepla z kolektoru do tepelného zásobníku. Efektivní provoz solárního tepelného zařízení je přitom v rozhodující míře závislý na správném odvzdušnění zařízení a nastavení objemových proudů specificky dle výkonu.

 

VLASTNÍ BEZPEČNOST SOLÁRNĚ TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ

Solární stanice propojují okruh kolektorů s tepelným výměníkem solárního zásobníku. Podstatnými funkcemi jsou čerpání, regulace a odvzdušňování tak, aby byl za všech provozních podmínek zajištěn spolehlivý a efektivní provoz zařízení.
Solární stanice nemá za úkol pouze přívod média k výměníku a transformaci energie, ale také:

 • regulace průtoku dle aktuální potřeby
 • ochranu před nesprávnou cirkulací
 • ochranu komponentů před přetlakem
 • monitorování teploty
 • odlučování vzduchu

Kromě toho solární stanice ulehčuje práci na údržbě při plnění a odvzdušňování jednotlivých okruhů pomocí vestavěných víceúčelových ventilů.

 

OCHRANA PŘED PÁROU A KAVITACÍ

Konstrukční zajímavostí solární stanice TacoSol Circ je zařazení přípojky pro solární expanzní nádobu na straně sání před čerpadlem. Toto řešení zabraňuje vzniku negativního pracovního tlaku před čerpadlem (podtlak) a tím je zaručena ochrana expanzní nádoby a oběhového čerpadla před kavitací.

 

AUTOMATICKÉ ODLUČOVÁNÍ VZDUCHU

Odvzdušňování solárního okruhu je nutné jak po jeho prvním naplnění, tak za probíhajícího provozu. Shromážděný vzduch ruší provoz zařízení, snižuje solární energetický výnos a způsobuje navíc předčasné stárnutí solární kapaliny.
Solární stanice TacoSol Circ obsahuje vestavěnou odvzdušňovací nádobu se zabudovaným manometrem, jejichž inovativní konstrukce zajišťuje automatické odlučování vzduchu jak při plnění, tak za provozu. Toto umožňuje odvzdušňování a kontrolu tlaku v solárním okruhu přímo ve stanici. Takto se šetří čas při uvedení do provozu a údržbě solárního zařízení.

 

SKUPINA ARMATURY A ČERPADLA PRO VLASTNÍ BEZPEČNÝ PROVOZ SOLÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ

Jako kompaktní předmontovaná skupina armatur zahrnuje solární stanice TacoSol Circ nejdůležitější regulační a bezpečnostní součásti jako jsou oběhové čerpadlo, pojistný ventil, zpětný ventil, regulátor průtokového množství odvzdušňovací nádoba, manometr a teploměr.

 

SLUNCE DODÁVÁ TAKÉ PROUD PRO ČERPADLA

TacoSol Circ PV EU21 využívá solární energii ve spojení s fotovoltaickým panelem také pro pohon oběhového čerpadla. Intenzita slunečního záření přímo řídí otáčky solárně vyrobeným proudem čerpadla a tím také jeho výkon. Takto je možný úplně soběstačný provoz solárního zařízení. Připojení na síť může odpadnout.

Navíc lze za účelem zvýšení výtěžnosti zařízení alternativně použít ovladač čerpadla DC-Control.

SPOLEHLIVÉ VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE

Předmontované a přednastavené komponenty v solárních stanicích zjednodušují projektování, montáž a energeticky efektivní provoz tepelných solárních zařízení.

VÝHODY PŘI PROJEKTOVÁNÍ

 • Bezpečnost při plánování a výpočtech díky předmontovaným hlavním komponentům
 • Efektivní projektování díky hydralickému dimenzování a konfiguraci stanic
 • Kontrola nákladů při projektování díky prefabrikované stanici a jasné specifikaci komponentů
 • Zjednodušené plánování prostor díky kompaktní stavební technologii
 • Označení jako inovativní projektant

 

VÝHODY PŘI INSTALACI

 • časová úspora při montáži, zprovoznění a údržbě zařízení
 • vysoká přidaná hodnota
 • servis a záruka z jedné ruky
 • provozuschopnost díky kvalitním komponentům
 • snížené prostorové nároky díky kompaktní konstrukci
 • spokojení zákazníci
 • jednoduché prokazování energetického přínosu
 • označení jako inovativní instalatér

Odpovědi a řešení

Zde je přehled deseti nejčastěji pokládaných dotazů k systémové technice.