Main Content

WYDAJNE I BEZPIECZNE WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNYCH

Bezpieczeństwo i wydajność są ważnymi kryteriami przy montażu i eksploatacji instalacji solarnych.

 

WYDAJNA EKSPLOATACJA INSTALACJI SOLARNYCH

Systemy zasilane energią odnawialną, w połączeniu z tradycyjnym systemem grzewczym, pokrywają zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. Szczególne wymagania pojawiają się przy integracji instalacji solarnych. Obok bezpieczeństwa użytkowania, ważnym kryterium jest wydajne przekazywanie ciepła solarnego od kolektora do zasobnika ciepła. Przy czym efektywna praca instalacji solarnej zależy od jej prawidłowego odpowietrzenia i ustawienia wielkości strumienia przepływu w zależności od wydajności układu.

 

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI INSTALACJI SOLARNYCH

Solarne grupy pompowe łączą obieg kolektora z wymiennikiem ciepła w zasobniku. Najważniejsze realizowane przez nie funkcje, dzięki którym zapewniają bezpieczną i wydajną pracę instalacji solarnej w każdych warunkach, to pompowanie, regulowanie przepływu i odpowietrzanie.
Tak więc, solarna grupa pompowa ma za zadanie nie tylko zapewnić cyrkulację płynu solarnego, lecz również:

 • Regulację wielkości strumienia przepływu
 • Ochronę przed niewłaściwym kierunkiem przepływu
 • Ochronę komponentów przed nadciśnieniem
 • Kontrola wysokości temperatury
 • Separację powietrza

Ponadto grupa pompowa ułatwia prace konserwacyjne przy napełnianiu i opróżnianiu pojedynczych obiegów, dzięki zabudowanym zaworom wielofunkcyjnym.

 

OCHRONA PRZED PARĄ WODNĄ I KAWITACJĄ

Wyróżniającym elementem konstrukcji solarnej grupy pompowej TacoSol Circ jest podłączenie naczynia wzbiorczego przed pompą, po stronie ssącej, zgodnie z obowiązującą techniką grzewczą. Zapobiega to powstaniu przed pompą dynamicznego spadku ciśnienia (podciśnienie) i gwarantuje ochronę naczynia wzbiorczego przed parą wodną i pompy obiegowej przed kawitacją.

 

AUTOMATYCZNA SEPARACJA POWIETRZA

Odpowietrzenie obiegu solarnego jest tak samo konieczne przy pierwszym napełnieniu instalacji, jak i w trakcie jej eksploatacji. Nagromadzone powietrze zakłóca pracę systemu, ogranicza wydatek solarny i przyczynia się do przedwczesnego starzenia się płynu solarnego. Solarna grupa pompowa TacoSol Circ ma wbudowany separator powietrza z zintegrowanym manometrem, którego innowacyjna konstrukcja pozwala na automatyczną separację powietrza przy napełnianiu, jak również w trakcie użytkowania instalacji.
To pozwala na odpowietrzanie i kontrolę ciśnienia w instalacji, bezpośrednio w grupie pompowej. Jest to oszczędność czasu przy uruchomieniu i serwisowaniu instalacji solarnej.

 

ARMATURA I GRUPY POMPOWE ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃ- STWO EKSPLOATACJI INSTALACJI SOLARNEJ

Kompaktowy, prefabrykowany zbiór armatur , jaki stanowi solarna grupa pompowa TacoSol Circ, zawiera najważniejsze komponenty regulujące i zabezpieczające, jak pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny, regulator wielkości przepływu, separator powietrza, jak również manometr i termometry.

 

SŁOŃCE JAKO ŹRÓDŁO ZASILANIA POMPY

TacoSol Circ PV EU21 wykorzystuje, w połączeniu z panelem fotowoltaicznym, energię słoneczną jako źródło zasilania pompy obiegowej. Intensywność naświetlenia słonecznego reguluje, bezpośrednio za pomocą solarnie wytworzonego prądu, liczbę obrotów i tym samym wydajność pompy. Tym samym możliwa jest samowystarczalna praca instalacji solarnej, bez poboru energii elektrycznej.

Dodatkowo można zastosować, celem podwyższenia wydajności układu, opcjonalnie dostępny sterownik pompy DC-Control.

BEZPIECZNE WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ

Prefabrykowanie i wstępnie skonfigurowane komponenty w solarnych grupach pompowych, ułatwiają projektowanie, montaż i energooszczędne użytkowanie termicznych systemów solarnych.

 

ZALETY PRZY PROJEKTOWANIU

 • Bezpieczeństwo przy projektowaniu i doborze dzięki kompaktowej, i gotowej do podłączenia, budowie
 • Wydajne projektowanie dzięki hydraulicznemu doborowi i konfiguracji poszczególnych komponentów
 • Kontrola kosztów przy projektowaniu dzięki wstępnie skonfigurowanej i jednoznacznej specyfikacji komponentów
 • Uproszczone projektowanie pomieszczeń dzięki kompaktowej konstrukcji
 • Pozycjonowanie jako innowacyjny projektant

 

Vorteile bei der Installation

 • Zeitgewinn bei der Montage, Inbetriebnahme und Wartung der Anlage
 • Service und Garantie aus einer Hand
 • Zuverlässiger Betrieb dank hochwertiger Komponenten
 • Geringer Platzbedarf für Installationen durch kompakte Bauweise
 • Einfacher Nachweis des Energieertrages

Odpowiedzi i rozwiązania

Tutaj przedstawiamy przegląd dziesięciu najczęściej zadawanych pytań dotyczących techniki systemowej.