Main Content

TEPLÁ VODA PŘESNĚ DLE POTŘEBY

Zentrální a decentrální ohřev pitné vody na principu průtoku nabízí výhody zásobení odpovídající potřebě bez předzásobení a tím také účinnou ochranu před bakteriemi Legionella.

PITNÁ VODA JAKO POTRAVINA

Pitná voda jako potravina a její nesporná kvalita patří k základním lidským potřebám. Zákonodárci vyhotovili k tomuto tématu nejrůznější nařízení a směrnice. Náhrada zásobníků na pitnou vodu stanicemi na přípravu čerstvé vody zajišťuje ohřev pitné vody dle potřeby a jejích hygienických požadavků. Navíc představují spolehlivou ochranu před opařením a jsou zárukou maximálního využívání disponibilních energetických zdrojů.

 

OHŘEV PITNÉ VODY POMOCÍ STANIC NA ČERSTVOU VODU

V zásobnících teplé pitné vody je pro zajištění potřeby nutné předzásobení jejím větším množstvím. Pro zamezení tvorby bakteriálních zárodků musí být toto předzásobení trvale probíhat za teplot > 60°C. S velikostí objemu zde stoupá hygienické riziko při současných problémech na zařízení. Stanice čerstvé teplé vody ohřívají pitnou vodu bezprostředně při vzniku její potřeby a zamezují tak hygienickým problémům, které s sebou přináší předzásobení. Pořebná energie je přitom odebírána ze zásobníku či vrst veného zásobníku a zde obsažené provozní vody. Díky elektronické regulaci je pro uživatele zároveň zajištěna ochrana proti opaření.

 

KOMBINACE S LIBOVOLNÝMI ENERGETICKÝMI SYSTÉMY

Díky využití tepelné energie z vyrovnávacího zásobníku není decentralizovaný ohřev pitné vody závislý na způsobu výroby tepla: Nabíjení vyrovnávacího zásobníku může být prováděno solárním teplem, pomocí plynového nebo naftového ohřevu, kotlem na spalování pelet nebo pevných paliv nebo pomocí tepelných čerpadel.

 

DECENTRÁLNÍ OHŘEV PITNÉ VODY V OBJEKTU

Použití stanice na čerstvou vodu popř. bytové stanice umožňuje upustit od velkého centrálního zařízení na zásobení pitnou vodou a zjednodušuje technologická opatření nutná ke splnění podmínek na ochranu proti bakteriím Legionella. Taconova doplňuje svůj sortiment o předávací stanice na teplou vodu pro jednotlivé bytové jednotky - TacoTherm Fresh Femto a TacoTherm Dual Piko určené pro necentrální zásobování teplou vodou v bytových objektech.

 

VELKÝ OBJEM TEPLÉ VODY PRO PODNIKÁNÍ

Ve veřejných stavbách, např. sportovních halách je nutno očekávat vysoké současnosti výtočí pitné vody. V takovém případě je počtem zařízení zajištěna bezpečnost eventuálních výpadků ohřevu pitné vody. Ve vyrovnávacím zásobníku uložené solární teplo je i takto efektivně k dispozici pro podporu vytápění.

 

ELEKTRONICKÉ NEBO MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ

Zatímco větší stanice na čerstvou vodu s elektronickou regulací pracují, řídí se přívod tepla u malé varianty tlakovým rozdílem na sekundární straně pomocí proporcionálního regulátoru. Tato mneší stanice je rovněž vhodná pro centrálni i decentrální ohřev pitné vody. Varianty stanic TacoTherm Fresh Mega2 a Peta poskytují možnost, prostřednictvím rozhraní, spojení s technickým centrálním pultem budovy.

 

OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ MÍSTA

Díky kompaktní konstrukci stanice na přípravu čerstvé vody mimo solární resp. vyrovnávací zásobník lze ušetřit zásobník na teplou pitnou vodu a získané místo použít například pro další nebo větší vyrovnávací zásobníky.

Odpovědi a řešení

Zde je přehled deseti nejčastěji pokládaných dotazů k systémové technice.