Main Content

CIEPŁA WODA ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM

Centralne i zdecentralizowane ogrzewanie wody użytkowej w trybie przepływu ciągłego ma te zalety, że zaopatrzenie w ciepła wodę użytkową jest dostosowane do potrzeb, a ochrona przed bakteriami Legionella jest skuteczniejsza.

HIGIENICZNIE CZYSTA CIEPŁA WODA PITNA

Woda pitna jako artykuł spożywczy o bezdyskusyjnej jakości, stanowi jedną z podstawowych potrzeb. Ustawodawca stworzył ku temu podstawy spisane w różnych przepisach i wytycznych. Zastąpienie buforów C.W.U. przez moduły świeżej wody gwarantuje higienicznie czystą i ogrzewaną, zgodnie z zapotrzebowaniem, wodę pitną. Ponadto oferują niezawodną ochronę przed oparzeniem i gwarantują maksymalne wykorzystanie dostępnego źródła energii.

 

OGRZEWANIE WODY PITNEJ MODUŁEM ŚWIEŻEJ WODY

W zasobnikach ciepłej wody użytkowej magazynowana jest duża jej ilość w celu zapewnienia stałego dostępu do ciepłej wody. Zapas wody musi być utrzymywany w temperaturze powyżej 60°C w celu zapobiegania tworzenia się kamienia. Im większa pojemność, tym większa trudność utrzymania higieny w przypadku problemów technicznych z instalacją. Stacje świeżej ciepłej wody użytkowej podgrzewają wodę bezpośrednio w momencie zapotrzebowania na nią, co pozwala uniknąć tego problemu, który był w przypadku magazynowania ciepłej wody. Niezbędna energia cieplna jest przy tym pobierana bezpośrednio z zasobnika buforowego lub warstwowego i ze zgromadzonej tam wody grzewczej. Dzięki elektronicznej regulacji temperatury poboru zapewniona jest też ochrona użytkownika przed oparzeniami.

 

MOŻLIWOŚĆ KOMBINACJI Z DOWOLNYMI ŹRÓDŁAMI CIEPŁA

Dzięki wykorzystaniu energii cieplnej z zasobnika/bufora, zdecentralizowane ogrzewanie C.W.U. jest niezależne od rodzaju źródła ciepła: załadunek zasobnika może nastąpić z wykorzystaniem instalacji solarnej, kotła gazowego lub olejowego, kotła na pelet lub pompy ciepła.

 

ZDECENTRALIZOWANE OGRZEWANIE C.W.U. W DUŻYCH OBJEKTACH BUDOWLANYCH

Użycie modułu świeżej ciepłej wody bądź dwufunkcyjnego węzła mieszkaniowego umożliwia rezygnację z dużych centralnych instalacji magazynowania wody pitnej i tym samym minimalizuje niezbędne nakłady związane z ochroną przed bakteriami Legionella. Do pokrywania zapotrzebowania na ciepłą wodę pitną pojedynczych jednostek mieszkaniowych, Taconova uzupełnia asortyment o węzeł jednofunkcyjny TacoTherm Fresh Femto i dwufunkcyjny TacoTherm Dual Piko do zdecentralizowanego zaopatrywania w ciepłą wodę w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

 

WYSOKA WYDAJNOŚĆ C.W.U. W BUDYNKACH KOMERCYJNYCH

W budynkach użytkowych, takich jak np. halach sportowych, należy się spodziewać dużego poboru ciepłej wody pitnej w tym samym czasie. Do tego celu można zamontować, jeden nad drugim, takie produkty jak TacoTerm Fresh Mega2 i Peta. Dzięki liczbie urządzeń z dużym prawdopodobieństwem można zagwarantować zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową nawet w przypadku awarii. Dzięki temu zmagazynowana w zasobnikach solarna energia cieplna, może być efektywnie wykorzystana do wspomagania ogrzewania budynku.

 

STEROWANIE ELEKTRONICZNE LUB MECHANICZNE

Podczas gdy większe moduły świeżej wody posiadają regulację elektroniczną, w mniejszej wersji modułu sterowanie odbywa się na podstawie różnicy ciśnień po stronie wtórnej, z wykorzystaniem zaworu proporcjonalnego. Ta mniejsza stacja nadaje się zarówno do centralnego, jak i zdecentralizowanego podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Modele TacoTherm Fresh Mega2 i Peta posiadają interfejs, poprzez który można je podłączyć do systemu zarządzania budynkiem.

 

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE POMIESZCZENIA

Dzięki małym rozmiarom modułu świeżej wody, za wyjątkiem zbiornika buforowego do celów grzewczych, możemy zrezygnować z bufora C.W.U. i uzyskaną w ten sposób powierzchnię wykorzystać na przykład do montażu kolejnych lub większych zbiorników buforowych do celów grzewczych.

Odpowiedzi i rozwiązania

Tutaj przedstawiamy przegląd dziesięciu najczęściej zadawanych pytań dotyczących techniki systemowej.