Main Content

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ ENERGIE Z KOLEKTORU

Nabíjecí zásobníková stanice přenáší solární teplo z kolektoru do správné zóny vyrovnávacího zásobníku.

Nabíjecí zásobníkové stanice TacoSol Load zvětšují využitelné teplo ze solárních zařízení nabíjením různých zón podle dostupné teploty ze solárního okruhu vyrovnávacího zásobníku. Pro dosažení optimálního plnění solárního kolektoru má velký význam teplotní rozdíl na přivaděči a zpátečce solárního zařízení. Nízké teploty na zpátečce zajistí přitom velký přenos tepla do vyrovnávacího zásobníku a optimální plnění kolektoru.

 

SPOLEHLIVÉ A EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE A OBNOVITELNÝCH ENERGIÍ

Při použití ohřívačů tepla, které využívají obnovitelné energie nebo pracují na principu propojení síly a tepla, je vyrobená topná energie ukládána do vyrovnávacího zásobníku. Příkladem jsou zařízení na solární teplo, tepelná čerpadla, kombinované tepelné elektrárny nebo kotle na dřevěné pelety a kusové dřevo. Pomocí vyrovnávacího zásobníku lze dosáhnout dlouhé spalovací doby a efektivně využívat bezplatné solární teplo.

 

STRATIFIKAČNÍ NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKŮ Z EXTERNÍCH NABÍJECÍCH STANIC

Plnění vyrovnávacího zásobníků rozhoduje výrazně o tom, nakolik lze efektivně využívat tepelnou energii vyrobenou ze solárního tepla nebo topného systému. Ve vyrovnávacím zásobníku je nutno zabránit rušivému proudění pro podporu tvorby vrstvení. Rozvíření, která mají vliv na tvorbu vrstev, vznikají především kvůli teplotním rozdílům mezi obsahem zásobníku a vodou, která vtéká v rozehřátém stavu. Nabíjení zásobníku probíhá obvykle na tepelné úrovni, které vládne v solárním okruhu. Takto se sice solární teplo čerpá do zásobníku, avšak při rozdílných teplotách toto nuceně vede k promíchávání. Nabíjecí stanice s vrstvenými zásobníky zvyšují množství využitelné tepelné energie, pokud jsou dle disponibilní tepelné úrovně nabíjeny různé zóny zásobníku.

 

NABÍJENÍ VRSTEV S VYVAŽOVÁNÍM TEPLOTY

Nabíjecí zásobníkové stanice sjednocují funkci solární stanice a nabíjecího modulu do předmontované koncepce. Pomocí nabíjecích stanic jsou vyrovnávací zásobníky nabíjeny výkonnými deskové výměníky tepla solárním ohřevem. Tepelně řízeným nabíjením zásobníků je dosaženo toho, že jsou v závislosti na tepelné úrovni, která je k dispozici v solárním systému, dobíjené příslušné zóny zásobníku.

 

REGULACE SROVNÁVÁ TEPLOTU V KOLEKTORU A ZÁSOBNÍKU

Elektronické ovládání dbá o to, aby byla do zásobníku přiváděna solárně ohřátá topná voda přesně s teplotou, která je v jednom ze dvou vstupů do zásobníku. Kontrolní zařízení za tímto účelem vyhodnocuje rozdíl teplot mezi primární a sekundární stranou. Na základě hodnot teploty na připojení přivaděče zásobníku a na kolektoru je stanoveno, který z obou vstupů do zásobníku bude ovládán. Počet otáček čerpadla je z teplotních dat tak ovlivněn, že se topná voda v deskovém výměníku zahřívá na teplotu té zóny zásobníku, která se víc blíží teplotě kolektoru.

 

STABILNÍ NABÍJENÍ VE VYROVNÁVACÍM ZÁSOBNÍKU

Nabíjecí zásobníkové stanice byly vyvíjeny za účelem velkého výnosu energie v kolektoru a konstrukce stabilního vrstvení ve vyrovnávacích zásobnících bez vnitřního výměníku tepla. Elektronicky ovládaná nabíjecí stanice zohledňuje jak nabídku solárního tepla z kolektorového okruhu, tak teploty, které vládnou ve vyrovnávacím zásobníku. Nabíjecí zásobníková stanice pro velká solární zařízení umožňují dle provedení výrobku napojení velkých ploch solárních kolektorů a tím vysokou energetickou výtěžnost.

NABÍJENÍ VRSTVENÝCH ZÁSOBNÍKŮ PRO DVĚ ZÁSOBNÍKOVÉ ZÓNY

Nabíjecí zásobníkové stanice umožňují velkou výtěžnost energie z kolektoru a stabilní vrstvení v zásobníku.

 

VÝHODY PŘI PROJEKTOVÁNÍ

 • spolehlivost při projektování a koncipování díky kompaktní a předmontované konstrukci
 • Efektivní plánování díky hydraulickým parametrům a konfiguraci stanic výrobcem
 • kombinovatelnost s nejrůznějšími systémy ohřívačů tepla a zásobníků
 • zjednodušené prostorové plánování díky kompaktnosti
 • kontrola nákladů při projektování díky předem známé
 • a jednoznačné specifikaci komponentů
 • označení jako inovativní projektant

 

VÝHODY PŘI INSTALACI

 • úspora času při montáži, zprovoznění a údržbě zařízení
 • zvýšení výtěžnosti
 • servis a záruka z jedné ruky
 • spolehlivý provoz díky kvalitním komponentům
 • malá potřeba místa pro instalaci díky kompaktní konstrukci
 • jednoduché prokazování zisku energie
 • spokojení zákazníci
 • označení jako inovativní instalatér

Odpovědi a řešení

Zde je přehled deseti nejčastěji pokládaných dotazů k systémové technice.