Main Content

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII Z KOLEKTORA

Moduły ładowania warstwowego przekazują ciepło słoneczne od kolektora do odpowiedniej strefy w buforze.

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE KOLEKTORA SŁONECZNEGO

Moduły ładowania warstwowego TacoSol Load zwiększają ilość użytecznego ciepła z instalacji solarnej, przez to, że w zależności od dostępnej temperatury z obiegu solarnego, ładowane są różne strefy w zbiorniku buforowym. W osiągnięciu optymalnego rozbioru energii z kolektora solarnego, ważną rolę odgrywa różnica temperatury na zasilaniu i powrocie. Niskie wartości temperatury na powrocie gwarantują duży stopień przekazywania ciepła w zbiorniku buforowym i optymalne rozbiór energii z kolektora.

 

BEZPIECZNE I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII SOLARNEJ I ENERGII ODNAWIALNEJ

Stosując źródła ciepła, które wykorzystują energię odnawialną lub kogenerację, wyprodukowana energia cieplna gromadzona jest w buforze. Przykładami są instalacje solarne, pompy ciepła, agregaty kogeneracyjne lub kotły na pelet. Poprzez zastosowanie bufora możemy przedłużyć żywotność palnika lub agregatu i efektywnie wykorzystać darmową energię słoneczną.

 

WARSTWOWE ŁADOWANIE ZASOBNIKA Z WYKORZYSTANIEM ZEWNĘTRZNEGO MODUŁU ŁADOWANIA

Sposób załadowania buforów znacząco wpływa na efektywność wykorzystania energii cieplnej z instalacji solarnej lub grzewczej. W buforze należy unikać niekorzystnych przepływów, tak by nie doszło do wymieszania poszczególnych warstw. Turbulencje, które mają wpływ na ułożenie warstw, powstają przede wszystkim w wyniku różnicy temperatur pomiędzy zawartością bufora i przepływającą rozgrzaną wodą. Ładowanie bufora następuje zwykle przy poziomie temperatur, jaki panuje w instalacji solarnej. Co prawda w ten sposób tłoczone jest ciepło solarne do zasobnika, jednakże przy różnicy temperatur prowadzi to nieuchronnie do zmieszania wszystkich warstw.

 

WARSTWOWE ŁADOWANIE Z REGULACJĄ TEMPERATURY

Moduły ładowania warstwowego jednoczą funkcjonalność solarnej grupy pompowej i modułu ładowania w jednym prefabrykowanym systemie. Za pomocą modułów ładowania warstwowego, z wykorzystaniem wydajnych, płytowych wymienników ciepła, energia cieplna z instalacji solarnej ładowana jest do zbiorników buforowych. Ładowanie bufora w funkcji temperatury, gwarantuje zasilanie poszczególnych stref zbiornika w zależności od dostępnego, w instalacji solarnej, poziomu temperatur.

 

STEROWANIE PORÓWNUJE TEMPERATURĘ W KOLEKTORZE I W ZBIORNIKU

Elektroniczne sterowanie pilnuje, by solarnie ogrzana woda grzewcza doprowadzana była do zbiornika buforowego, dokładnie z taką temperaturą, jaka panuje na jednym z dwóch wejść do zbiornika. W tym celu regulator porównuje różnicę temperatur po stronie pierwotnej i wtórnej instalacji. Na podstawie wartości temperatur na wejściach zasobnika, jak również w kolektorze, określone zostaje, które z dwóch wejść będzie zasilane. Za pomocą danych o temperaturze, regulowana jest prędkość obrotowa pompy, aby wodę grzewczą podgrzać w wymienniku płytowym, do temperatury strefy bufora, której to wartość zbliżona jest do wartości temperatury w kolektorze.

 

STABILNE ŁĄDOWANIE W ZASOBNIKU

Moduły ładowania warstwowego stworzone zostały do wysokiego wykorzystania energii z kolektora i budowy stabilnego warstwowania w zbiornikach buforowych bez wewnętrznych wymienników ciepła. Elektronicznie sterowany moduł ładowania uwzględnia zarówno dostępne z kolektora ciepło solarne, jak i panujące w buforze temperatury. Moduły ładowania warstwowego przeznaczone do dużych systemów solarnych, umożliwiają, w zależności od wariantu, podłączenie większych powierzchni kolek- tora i dzięki temu większą wydajność energetyczną.

WARSTWOWY ZAŁADUNEK DWÓCH STREF BUFORA

Moduły ładowania warstwowego gwarantują wysoką wydajność energetyczną z kolektora, jak i stabilne warstwowanie w zasobniku.

 

ZALETY PRZY PROJEKTOWANIU

 • Bezpieczeństwo przy projektowaniu i doborze dzięki kompaktowej, i gotowej do podłączenia, budowie
 • Wydajne projektowanie dzięki hydraulicznemu doborowi i fabrycznej konfiguracji poszczególnych komponentów
 • Możliwość kombinacji z różnorodnymi źródłami ciepła i systemami akumulacji energii
 • Kontrola kosztów przy projektowaniu dzięki wstępnie skonfigurowanej i jednoznacznej specyfikacji komponentów
 • Uproszczone projektowanie pomieszczeń dzięki kompaktowej konstrukcji
 • Pozycjonowanie jako innowacyjny projektant

 

ZALETY PRZY INSTALACJI

 • Oszczędność czasu podczas montażu, uruchomienia i konserwacji instalacji
 • Większy obrót
 • Serwis i gwarancja z jednego źródła
 • Eksploatacja z wykorzystaniem wysokojakościowych komponentów
 • Do montażu potrzeba mało miejsca z uwagi na zwartą budowę
 • Prosty sposób na wykazanie osiąganego wydatku energetycznego
 • Zadowoleni klienci
 • Pozycjonowanie jako innowacyjny instalator

Odpowiedzi i rozwiązania

Tutaj przedstawiamy przegląd dziesięciu najczęściej zadawanych pytań dotyczących techniki systemowej.