Main Content

PRO NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST V DOMÁCÍ TECHNICE

Základním předpokladem pro ochranu člověka a zařízení před újmou a poškozením jsou odborně použité armatury pro měření a regulaci. Taconova nabízí široký výběr kvalitních výrobků.

SPOLEHLIVÉ OMEZENÍ TEPLOTY TEPLÉ VODY NA VÝSTUPU

Komfort teplé vody je spojen s nároky na hygienu pitné vody a na úsporu energie. Ochranné zařízení proti opaření jsou povinnou ochranou ve veřejných zdravotechnických zařízeních a v privátních obytných budovách.

 

OCHRANA PŘED OPAŘENÍM

Směšovací ventily Taconova pokrývají oblasti použití od jednotlivého místa na mytí až k centrálnímu omezení teploty velkého průtokového množství:

Na přípojce umyvadla:

Směšovací ventil NovaMix Compact omezuje teplotu teplé vody na mytí přímo na přípojce u umyvadla a tím účinně plní funkci ochrany před opařením v privátních nebo veřejných zdravotechnických zařízeních. Takto lze teplotu teplé vody ovlivnit až bezprostředně před místem jejího použití.

 

Na výstupu zásobníku teplé vody nebo průtokových ohřívačů vody:

Tento druh použití nabízí požadovanou ochranu proti opaření v malých instalacích pro zásobování teplou vodou jako např. v rodinných domech. Směšovací ventil obstarává konstantní a přesnou teplotu smísené vody.

 

Pro velké instalace na přípravu teplé vody:

Směšovací ventil NovaMix High Capacity řídí nastavenou teplotu při velkém množství průtoku až do 100 l/min.

 

V plošném vytápění:

Pro směšování zvolené teploty na přívodu

 

V regenerativních energetických systémech:

Při použití tuhých paliv pro konkrétní nabíjení zásobníku

 

BEZPEČNÉ OMEZENÍ TEPLOTY

Rychle reagující teplotní prvek dbá u směšovacího ventilu NovaMix o bezpečnou ochranu před opařením, přesnou regulaci teploty a konstantní teplotu teplé vody v místě jejího odběru. V případě výpadku přívodu studené vody přeruší regulační jednotka samostatně přívod teplé vody. Komponenty směšovacích ventilů NovaMix, které přichází do styku s pitnou vodou, disponují povolením pro použití v rozvodech pitné vody. Vnitřní díly jsou chráněny vnitřní povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene.

 

TEPELNÁ DEZINFEKCE

Nastavení manuální tepelné dezinfekce lze jednoduše změnit na maximální teplotu a pak opět nastavit zpět.

 

UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY V OBĚHOVÝCH SYSTÉMECH TEPLÉ VODY

Vedle hlavní funkce na omezování teploty mohou být použity směšovací ventily NovaMix také na redukci spotřeby energie cirkulačních systémů. K tomu je použit termostatický směšovací ventil před vrácením do tepelného zásobníku jako Bypass (obchvat) mezi cirkulační a teplovodní potrubí. Pokud se teplá voda neodebírá, udrží se v cirkulačním okruhu požadovaná teplota, aniž se voda zbytečně čerpá přes zásobník.

 

SMĚŠOVACÍ VENTIL K ROZDĚLENÍ TEPLOT

Možností využití v chladicích a klimatizačních systémech je osadit ventil NovaMix jako ventil typu Diverting. Za tímto účelem je armatura napojena na přípojku smísené vody a rozdělí průtokové médium do dvou teplotních oblastí.

 

SPOLEHLIVÉ VYUŽITÍ TEPLÉ VODY S KONSTANTNÍ TEPLOTOU

Termostatické směšovací ventily Taconova splňují díky spolehlivému omezování teplot požadavky na ochranu proti opaření. Samostatná funkce směšovacích ventilů nevyžaduje žádnou pomocnou energii a tím ušetří dodatečné regulační komponenty.

 

VÝHODY PŘI PROJEKTOVÁNÍ

 • Dodržení předpisů pro pitnou vodu
 • Splnění norem na úsporu energie (EnEV), neboť regulace směšovače nemá pomocnou energii
 • Možnost použití pro udržení teploty v systémech s pitnou vodou; plošného topení; nabíjecí ventily pro kotle na tuhá paliva
 • Možnost použití jako diverting-ventil k dělení do dvou teplotních oblastí
 • Dodržení platných norem plánování pro zajištění:
  • konstantních teplot teplé vody
  • při výpadku studené vody
  • při nebezpečí opařením

 

VÝHODY PŘI INSTALACI

 • Libovolná montážní poloha
 • Možnost pro aretaci nastavené požadované hodnoty (ochrana před manipulací)
 • Nenáročné na údržbu díky vnitřním dílům s ochrannou vrstvou proti usazování vodního kamene
 • Možnost obdržet vestavitelné zpětné klapky jako příslušenství
 • Vyměnitelný termostatický prvek
 • Vysoký rozsah regulace teploty pro realizaci tepelné desinfekce
 • Konstantní teploty teplé vody bez doplňkových instalací čidel a regulátorů

Odpovědi a řešení

Zde je přehled deseti nejčastěji pokládaných dotazů k armaturní technice.