Main Content

Zde naleznete nejčastější otázky a příslušné odpovědi z oblasti armaturní techniky, rozdělené na směšovací ventily a zónové ventily.

Mischventile (NovaMix Standard / Value / High Capacity)

1. Při jaké teplotě paměti (např. min. 60°C - max. 80°C) by měl být směšovací ventil nastaven?
Doporučuje se nastavení při střední očekávané akumulační teplotě, zde tedy přibližně 70°C. Tím se zmírňují teplotní výkyvy.

2. Jak má být směšovací ventil připojen?
Délka trubky přívodu teplé vody až k směšovacímu ventilu by měla být cca 1 m. Montáž pod hydrantem teplé vody zabraňuje cirkulaci uvnitř potrubí a tím přetěžování regulačního prvku vysokými teplotami.


3. Může být směšovací ventil namontován přes hlavu?
Ano, instalace je libovolná.


4. Co je třeba vzít v úvahu, pokud je k dispozici oběhové čerpadlo?

Cirkulační vedení je rozděleno podle čerpadla. Jedna linka vede ke vstupu studené vody na směšovací ventil a druhá k zásobníku. Věnujte pozornost poloze zpětných ventilů.

Příklad hydrauliky:


5. Může být směšovací ventil zajištěn proti neúmyslnému nastavení?

Ano, u NovaMix Standard a NovaMix High Capacity je vřeteno zajištěno pomocí matice. U NovaMix Value je pojistka integrována do rukojeti.

NovaMix Standard / NovaMix High Capacity:


 NovaMix Value:


Téma zónové ventily (NovaZone Valve)

1. Lze zónový ventil instalovat hlavou dolů? 
Ne, protože stupeň krytí IP 20 neposkytuje dostatečnou ochranu. Lze ho používat takto:

(copy 14)

2. Je tento ventil vhodný pro glykol?
Ano, schválené jsou vodní roztoky s běžnými přísadami na ochranu proti korozi a mrazu do 50 %

3. Jaká provedení existují?
2 nebo 3cestný, výhradně na 230 V a normálně (v bezproudovém stavu) uzavřený.

4. Jak jím může procházet proudění?

(copy 15)

5. Je možné ruční ovládání?
Ano, neboť je k dispozici ruční nastavování.

6. Jaké teploty jsou přípustné?
Okolní teplota max. 60 °C; teplota média max. 120 °C

7. Vyžaduje ventil údržbu?
Ne, je bezúdržbový.

8. Jsou schválené pro pitnou vodu?
Ne, pouze pro topné médium podle VDI 2035 a směs vody s glykolem do 50 %.

9. Existují také v provedení z ušlechtilé oceli nebo mědi?
Ne, pouze z mosazi.

10. Jaké jsou doby otvírání a zavírání?
Doba otvírání: 12 s / doba zavírání: 5 s

Know-how

Další informace k oblasti armaturní techniky najdete zde.