Main Content

DLA MAKSYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA W TECHNICE INSTALACYJNEJ

Fachowo użyte armatury pomiarowe i regulacyjne są kluczowe, aby chronić człowieka i instalację przed szkodami. Taconova oferuje szeroki wybór wysokojakosciowych produktów.

NIEZAWODNE OGRANICZANIE TEMPERATURY WYPŁYWAJĄCEJ CIEPŁEJ WODY

Komfort posiadania ciepłej wody związany jest ze spełnieniem wymagań dotyczących higieny wody pitnej oraz oszczędności energii. Środki zapobiegające zagrożeniu oparzeniem stanowią w publicznych instalacjach sanitarnych oraz w prywatnych budynkach mieszkalnych konieczną ochronę.

 

OCHRONA PRZED OPARZENIAMI SPEŁNIAJĄCA WSZYSTKIE WYMAGANIA

Zawory mieszające Taconova stosowane są zarówno miejscowo w punktach poboru, jak i do centralnego ograniczania temperatury w instalacjach o dużych przepływach.

Podłączenie podumywalkowe:

Stosując zawór mieszający NovaMix Compact, można transporotwać wodę o wysokiej temperaturze aż do miejsca bezpośredniego podłączenia punktu poboru. Umożliwia to utrzymanie wody pitnej w higienicznej czystości. Zawór mieszający NovaMix Compact ogranicza temperaturę ciepłej wody bezpośrednio w punkcie podłączenia umywalki i spełnia tym samym wymagania dotyczące skutecznej ochrony przed oparzeniami w prywatnych i publicznych instalacjach sanitarnych.

 

Na wylocie z zasobnika ciepłej wody użytkowej lub przepływowego podgrzewacza wody:

Ten rodzaj instalacji oferuje w małych instalacjach ciepłej wody użytkowej, jak np. w domach jednorodzinnych, konieczne zabezpieczenie przed zagrożeniem oparzeniem. Zawór mieszający troszczy się o stałą i dokładną temperaturę wody zmieszanej.

 

W dużych instalacjach ciepłej wody użytkowej:

W przypadku dużych wielkości przepływu do 100 l/min, zadaną temperaturę reguluje zawór mieszający NovaMix High Capacity.

 

W ogrzewaniu powierzchniowym:

Do regulowania wymaganej temperatury zasilania

 

W instalacjach wykorzystujących energię odnawialną:

W przypadku stosowania paliw stałych, do poprawnego załadunku zbiornika.

 

BEZPIECZNE OGRANICZANIE TEMPERATURY

Szybko reagujący element termostatyczny dba w przypadku zaworu mieszającego NovaMix o bezpieczną ochronę przed oparzeniami, o dokładną regulację temperatury i o stałą temperaturę ciepłej wody w punkcie poboru.W przypadku awarii dopływu zimnej wody, jednostka regulacyjna odcina samoczynnie dopływ ciepłej wody. Komponenty zaworów mieszających NovaMix mające styczność z medium dysponują atestem higienicznym. Części wewnętrzne chronione są przez powłokę zabezpieczającą przed osadzaniem się kamienia.

 

DEZYNFEKCJA TERMICZNA

Celem przeprowadzenia ręcznej dezynfekcji termicznej, można w prosty sposób zmienić nastawę na maksymalną temperaturę, a potem ponownie ją wyregulować.

 

UTRZYMYWANIE TEMPERATURY W SYSTEMACH CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY

Obok głównej funkcji ograniczania temperatury, zawory mieszające NovaMix mogą zostać użyte również do redukcji zużycia energii w instalacjach cyrkulacji. W tym celu termostatyczny zawór mieszający montowany jest przed wlotem do zasobnika ciepłej wody w formie bypassu między przewodem cyrkulacyjnym i przewodem ciepłej wody. Jeżeli ciepła woda nie jest pobierana, to temperatura zadana pozostaje utrzymana w obiegu cyrkulacyjnym, nie pompując niepotrzebnie wody przez zasobnik.

 

ZAWÓR MIESZAJĄCY DO ROZDZIAŁU TEMPERATURY

Zawór NovaMix można zastosować w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych jako zaworu rozdzielczego. W tym celu należy go zasilić od strony wylotu strumienia zmieszanego, a będzie rozdzielał medium na dwa zakresy temperatury.

 

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE CIEPŁEJ WODY O STAŁEJ TEMPERATURZE

Termostatyczne zawory mieszające firmy Taconova, poprzez niezawodne ograniczanie temperatury spełniają wymagania dotyczące ochrony przed oparzeniami. Samoczynna funkcja zaworów mieszających nie wymaga żadnej energii pomocniczej i tym samym powoduje oszczędność dodatkowych komponentów regulacyjnych.

 

ZALETY PRZY PROJEKTOWANIU

 • Zgodnośc z obowiązującą ustawą o jakości wody przeznaczonej do spożycia
 • Spełnia wymogi dyrektywy dot. energooszczędności [EnEV] z uwagi na regulację zaworu mieszającego bez udziału energii pomocniczej
 • Stosowany do utrzymania stałej temperatury w instalacjach ciepłej wody pitnej; ogrzewania powierzchniowego oraz jako zawór ładujący w instalacjach z kotłami na paliwo stałe
 • Możliwość stosowania jako zawór rozdzielczy do podziału na dwa zakresy temperatur
 • Zachowanie obowiązujących wytycznych projektowych celem zapewnienia:
  • stałych temperatur ciepłej wody
  • zabezpieczenia na wypadek awarii zimnej wody
  • zabezpieczenia przed oparzeniem

 

ZALETY PRZY INSTALACJI

 • Dowolna pozycja montażu
 • Możliwość zablokowania nastawy wartości temperatury [ochrona przed manipulacją]
 • Brak konieczności serwisowania dzięki powłoce zabezpieczającej części wewnętrzne przeciw osadzaniu się kamienia
 • Możliwość zintegrowania zaworów zwrotnych dostępnych jako akcesoria
 • Wymienny element termostatyczny
 • Duży zakres regulacji temperatury umożliwiający przeprowadzenie termicznej dezynfekcji
 • Stałe temperatury ciepłej wody bez konieczności stosowania dodatkowych czujników i regulatorów

Odpowiedzi i rozwiązania

Tutaj przedstawiamy przegląd dziesięciu najczęściej zadawanych pytań dotyczących armatury.