Main Content

CENTRÁLNĚ ČI DECENTRÁLNĚ?

Při plánování stanic na čerstvou teplou vodu máte svobodnou volbu.

 

PŘENOS ENERGIE NA ÚROVEŇ PATER

Zásobník energie pro zásobení teplem a teplou pitnou vodou stojí v centru otopného zařízení. Zde uložená energie může být přenesena na úroveň jednotlivých podlaží buď prostřednictvím techniky na čerstvou teplou vodu nebo decentrálními předávacími bytovými stanicemi (teplá pitná voda a otopná energie).

CENTRÁLNÍ OHŘEV PITNÉ VODY

U centrálního ohřevu pitné vody je stanice plánována bezprostředně v blízkosti vyrovnávacího zásobníku. Při zohlednění současnosti odběru teplé pitné vody je jedno toto zařízení schopno zásobovat ohřátou pitnou vodou až 200 bytů. Přitom je možno stanice použít jednotlivě či ve vedení teplé vody propojit kaskádově.

DECENTRÁLNÍ OHŘEV TEPLÉ PITNÉ VODY

Decentrální stanice na čerstvou teplou vodu resp. bytové předávací stanice fungují na stejném technickém principu jako centrální zařízení. Potřebná energie k ohřevu pitné teplé vody je připravována prostřednictvím centrálního vyrovnávacího zásobníku a pomocí čerpadla je transportována směrem k bytům. Při tomto způsobu instalace jsou stanice na čerstvou teplou vodu instalovány přímo v bytových jednotkách - bytech.

Díky decentrálnímu ohřevu pitné vody je redukováno riziko Legionelly na minimum. Díky nízkému objemu pitné vody <3 l, nepodléhají tyto bytové předávací stanice žádné povinnosti zkušebních odběrů ve smyslu nařízení pro pitnou vodu - TrinkwV, listopad 2015. V kombinaci s přípojkami topných těles a podlahového vytápění se stává bytová předávací stanice centrálním bodem pro vstup energie do bytové jednotky. Tím je umožněn rovněž samostatný odečet spotřeby energie bytové jednotky. Měřič spotřeby energie přebírá funkci samostatného bytového měřiče spotřeby energie a vody a odpadá potřeba samostatným klasických měřičů.

MODULÁRNÍ BYTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE

Modulárně konstruované bytové předávací stanice TacoTherm Dual Piko nebo Nano zajišťují rozdělení topného tepla a decentrální ohřev teplé pitné vody každého bytu a to na principu průtoku.

 

VÝHODY PŘI PLÁNOVÁNÍ

 • Zjednodušené plánování prostor díky kompaktní konstrukci a úzké stavební hloubce
 • Efektivní plánování díky modulárnímu konceptu s velkou variabilitou
 • Potřebě odpovídající a hygienický ohřev pitné vody
 • Přesná evidence nákladů na energii
 • Dostupná s pevně nastavitelnou či ekvitermní regulací
 • Dostupná s pevně nastavitelnou či ekvitermní regulací

 

VÝHODY PŘI INSTALACI

 • Vysoký stupeň předmontování pro jednoduchou montáž a uvedení do provozu. Díky tomu velká úspora času
 • Servis a záruka v jednom místě
 • Spolehlivý provoz díky vysoce kvalitním materiálům a komponentům
 • Jednoduchá prokazatelnost kvality pitné vody
 • Jednoduché umístění měřičů tepla

Odpovědi a řešení

Zde je přehled deseti nejčastěji pokládaných dotazů k systémové technice.