Main Content

CENTRALNE CZY DECENTRALNE?

Przy projektowaniu stacji świeżej wody ciepłej istnieje swoboda wyboru.

 

TRANSFER ENERGII NA POZIOM KONDYGNACJI

Zasobnik energii dla potrzeb zasilania ciepłem i ciepłą wodą pitną stanowi centralny element instalacji grzewczej. Transfer zgromadzonej w nim energii cieplnej na poziom kondygnacji może się odbywać albo przez instalację centralnego przygotowania świeżej wody ciepłej, albo przez decentralne mieszkaniowe węzły cieplne (energia ciepłej wody pitnej i energia grzewcza).

CENTRALNE PODGRZEWANIE WODY PITNEJ

W przypadku centralnego podgrzewania wody pitnej stacja jest projektowana w bezpośrednim pobliżu zasobnika buforowego. Przy uwzględnieniu jednoczesności poboru ciepłej wody pitnej jedna z tych instalacji może zaopatrywać w podgrzaną wodę pitną do 200 mieszkań. Podłączenie stacji do sieci może być realizowane pojedynczo albo w układzie kaskadowym.

DECENTRALNE PODGRZEWANIE WODY PITNEJ

Decentralne stacje świeżej wody ciepłej wzgl. mieszkaniowe węzły cieplne działają na tej samej zasadzie technicznej co instalacje centralne. Energia potrzebna do podgrzewania wody pitnej jest dostarczana przez centralny zasobnik buforowy i transportowana do mieszkania przez pompę pionu. W przypadku tego rodzaju instalacji węzły świeżej wody ciepłej są instalowane bezpośrednio w mieszkaniach.

Dzięki decentralnemu podgrzewaniu wody pitnej stopień ryzyka legionelli ulega zredukowaniu do minimalnego poziomu. W wyniku tak zmniejszonej objętości wody użytkowej do <3 l, te stacje przekaźnikowe w mieszkaniu są uważane, w myśl rozporządzenia w sprawie wody pitnej z listopada 2015 roku, za małe instalacje i nie podlegają specjalnym obowiązkowym badaniom. W połączeniu z orurowaniem przyłączeniowym dla grzejników lub ogrzewania podłogowego, mieszkaniowy węzeł cieplny staje się centralnym punktem doprowadzania energii cieplnej do mieszkania. Umożliwia on także rejestrację i rozliczenie zużycia energii indywidualnie dla danego mieszkania. Funkcję mieszkaniowego licznika energii spełnia licznik ilości ciepła, przy czym odpada licznik wody ciepłej.

MODUŁOWE MIESZKANIOWE WĘZŁY CIEPLNE

Mieszkaniowe węzły cieplne o modułowej konstrukcji TacoTherm Dual Piko lub Nano przejmują rozdzielanie ciepła i zdecentralizowane przygotowanie ciepłej wody w mieszkaniu w trybie przepływu ciągłego.

 

KORZYŚCI PROJEKTOWE

 • Uproszczenie projektowania przestrzennego dzięki kompaktowej budowie i możliwości
 • zmniejszenia głębokości zabudowy na życzenie
 • Efektywne projektowanie dzięki zasadniczo modularnej koncepcji przy dużej różnorodności wariantów
 • Odpowiednie do potrzeb, higieniczne podgrzewanie
 • wody pitnej
 • Odpowiednie do zużycia rozliczenie kosztów energii

 

KORZYŚCI INSTALACYJNE

 • Oszczędność czasu przy montażu, uruchamianiu i konserwacji
 • Serwis i gwarancja z jednej ręki
 • Niezawodna praca dzięki wysokiej klasy komponentom
 • Uproszczone dokumentowanie jakości ciepłej wody pitnej
 • Możliwa, prosta, późniejsza instalacja licznika ciepła

Odpowiedzi i rozwiązania

Tutaj przedstawiamy przegląd dziesięciu najczęściej zadawanych pytań dotyczących techniki systemowej.