Main Content

TopMeter Plus

Równoważenie hydrauliczne, w przypadku uruchamiania systemów ogrzewania podłogowego i systemów chłodzenia powierzchni, jest jedną z prac regulacyjnych, mających na celu osiągnięcie odpowiednich temperatur pomieszczeń poprzez wyregulowanie przepływu. Znany już zawór równoważący „TopMeter” (przepływomierz) jest z tego względu jednym z głównych elementów składowych rozdzielacza obiegów grzewczych. Na targach ISH 2017 Taconova przedstawiła nowy wariant, który umożliwia regulację i zamknięcie zaworu w dwóch oddzielnych procesach.