Main Content

Zde je přehled deseti nejčastěji pokládaných dotazů k hydraulickému vyvážení.

TacoSetter (Inline, Bypass a Hyline)

Použití ve vytápěcích nebo chladicích systémech řízených povětrností nebo teplotou v místnosti

 

1. Kde lze odečíst hodnotu průtoku – na horní nebo dolní hraně plováku?
Průtok odečtete na dolní hraně plováku. 

2. Je možný přítok k TacoSetter z obou stran?
Ne, je možný tok pouze ve směru šipky. 

3. Je montážní poloha libovolná?
Ano, všechny montážní polohy jsou v zásadě možné: bočně nebo i nad hlavou. Existuje však jedna výjimka: U TacoSetter Bypass by rukojeť obtoku neměla být nahoře, jinak se může v průzoru hromadit vzduch.

4. Co znamenají písmena na TacoSetter (A, B, C...)?
Písmeno umístěné nejvýše představuje polohu kuličky při nejširším otevření, kdy je umožněn maximální průtok armatury. S každým dalším písmenem se průtok snižuje. 

5. Je TacoSetter uzamykatelný?
Ano, TacoSetter lze uzamknout. Je však přesto možný zbytkový únik.

6. Má zapnutí nebo vypnutí obtoku vliv na hlavní objemový průtok?
Ne, nemá žádný vliv. 

7. Až na kolik procent glykolu lze TacoSetter provozovat?
Provoz je možný až na 50% podíl glykolu. 

8. Proč existují korekční křivky glykolu pouze do DN25?
U větších rozměrů nejsou nutné žádné korekce, protože odchylka je v toleranci měření. 

9. K čemu slouží červený posuvník na obtoku?
Červený posuvník je takzvaný paměťový posuvník. Posuvník je ručně nastavitelný, takže lze žádanou hodnotu opticky zobrazit nebo zaznamenat.

10. Potřebuje TacoSetter vtokovou cestu?Pokud ano, jak musí být dlouhá?
Ano, je potřebná vtoková cesta. Ta musí odpovídat konstrukční délce.Know-how

Další informace k oblasti hydraulického vyvážení najdete zde.