Main Content

Tutaj przedstawiamy przegląd dziesięciu najczęściej zadawanych pytań dotyczących równoważenia hydraulicznego.

TacoSetter (Inline, Bypass i Hyline)

Zastosowanie w systemach grzewczych i chłodniczych zależnych od temperatury zewnętrznej lub sterowanych temperaturą pomieszczenia

 

1. Gdzie odczytam przepływ – na górnej czy dolnej krawędzi pływaka?
Przepływ jest podany na dolnej krawędzi pływaka. 

2. Czy napływ w zaworze TacoSetter może być obustronny?
Nie, napływ możliwy jest tylko w kierunku strzałki. 

3. Czy położenie montażowe jest dowolne?
Tak, zasadniczo możliwe są wszystkie położenia montażowe: boczne lub też "do góry nogami". Jest jednak wyjątek: w przypadku TacoSetter Bypass pałąk bypassu nie powinien być skierowany do góry, ponieważ w przeciwnym razie we wzierniku może tworzyć się powietrze.

4. Co oznaczają litery na zaworach TacoSetter (A, B, C...)?
Najwyższa litera oznacza najmocniej otwarte ustawienie kuli i umożliwia tym samym maksymalny przepływ w armaturze. Z każdą kolejną literą przepływ się zmniejsza.

5. Czy zawory TacoSetter można zamknąć?
Tak, wszystkie zawory TacoSetter można zamknąć. Mimo to możliwy jest jednak przeciek resztkowy. 

6. Czy dołączanie i odłączanie bypassu ma wpływ na główny strumień objętości?
Nie, nie ma wpływu.

7. Z jaką maksymalną procentową zawartością glikolu można eksploatować TacoSetter?
Eksploatacja jest możliwa z maks. 50% zawartością glikolu. 

8. Dlaczego krzywe korekcyjne glikolu istnieją tylko do DN25?
Przy większych wielkościach korekty nie są potrzebne, ponieważ odchylenie znajduje się w granicach tolerancji pomiarowej. 

9. Do czego służy czerwony suwak na bypassie?
Czerwony suwak to tzw. suwak pamięci. Można go przesuwać ręcznie, co umożliwia optyczne przedstawienie lub utrwalenie wartości zadanej.

10. Czy TacoSetter wymaga odcinka wlotowego? Jeśli tak, jak długi musi on być?
Tak, odcinek wlotowy jest potrzebny. Musi on odpowiadać długości wbudowania.Baza wiedzy

Dodatkowe informacje z zakresu równoważenia hydraulicznego można znaleźć tutaj.