Main Content

TacoSys Pro

Wprowadzając na rynek TacoSys Pro firma Taconova poszerza swoją ofertę technik rozdzielania o rozdzielacz obiegów grzewczych odpowiadający najwyższym wymogom precyzyjnie regulowanego rozdzielania ciepła. Dwoma elementami wyróżniającymi go pod względem funkcjonalności jest zaprojektowany niedawno zawór TacoDrive i zawór równoważący TopMeter Plus, w którym dodane zostały nowe funkcje.