Main Content

TacoTherm Fresh series

Centralne ogrzewanie ciepłej wody użytkowej w trybie przepływu ciągłego: Nowy asortyment «TacoTherm Fresh» stacji świeżej wody użytkowej, oferujący trzy podstawowe warianty TacoTherm Fresh Mega connect, Mega2 i Peta, może znaleźć zastosowanie zarówno w pojedynczych mieszkaniach, jak i w wielkich obiektach mieszkalnych i hotelach.

TacoTherm Fresh Mega Connect

TacoTherm Fresh Mega2

TacoTherm Fresh Mega2 X

TacoTherm Fresh Peta

TacoTherm Fresh Peta X