Main Content

Technika armaturowa

Sprawnie działający system grzewczy lub chłodniczy potrzebuje wielu kom­paktowych „pomocników“. Termiczne zawory mieszające Taconova umożliwiają obniżenie wysokich temperatur wody użytkowej do stałej, bezpiecznej dla użytkownika temperatury w miejscu poboru. Zawory regulacyjne NovaZone i NovaZone Valve regulują przepływy objętościowe w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Armatura TacoVent odpowietrza w sposób automatyczny instalacje grzewcze, ponieważ tylko odpo­wietrzone i oczyszczone układy grzewcze pracują z maksymalną sprawnością. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia wielofunkcyjna armatura, monitorująca ciśnienie w instalacjach grzewczych.