Main Content

Stacje przygotowywania świeżej wody: zaktualizowany asortyment umożliwiający elastyczne projektowanie, prosty montaż i zapewniający higienę i bezpieczeństwo CWU.

Gotowe do podłączenia, bezpieczne i od jednego dostawcy. Stacje przygotowania świeżej wody z większym udziałem komponentów własnych i udoskonalonym oprogramowaniem:

 • Kluczowymi komponentami w stacjach przygotowania świeżej wody są pompy obiegowe ogrzewania i CWU.  

 • Kluczowy komponent, jakim jest pompa, jest teraz naszej własnej produkcji:

  • Pompy pierwotne:
   TacoFlow3 GenS (TacoTherm Fresh Mega3) i TacoFlow3 MAX (TacoTherm Fresh Peta2 X)

  • Pompy cyrkulacyjne dla instalacji CWU:
   TacoFlow2 PURE C (TacoTherm Fresh Mega3 (X) and TacoTherm Fresh Peta2)

 • Zoptymalizowane, własne oprogramowanie regulacyjne  

 • Wyższa wydajność poboru w przypadku Peta2 X

 • Nowa konstrukcja produktu w przypadku Peta2 (X) 

TacoTherm Fresh Peta2 (X)

Zastosowanie

 • Centralne podgrzewanie CWU i wymagania dot. redukcji zmagazynowanej objętości CWU (objętość stagnacji)
 • Budynki bez ciągłego poboru CWU (obiekty sportowe itp.)
 • Ograniczenie temperatur zasilania do przygotowywania CWU (np. przy zastosowaniu pomp ciepła)
 • Kombinacja z zasobnikami buforowymi i różnymi źródłami ciepła (solarne/pellet)

 

Zalety produktu

 • Łatwe projektowanie dzięki szerokiemu spektrum zastosowań i kaskadowaniu
 • Szerokie spektrum zastosowań w połączeniu z niskotemperaturową instalacją grzewczą
 • Łatwy i korzystny cenowo montaż, ponieważ jest kompletnie zmontowany i dostępny z zestawami do kaskad
 • Niezawodna eksploatacja dzięki dużemu udziałowi komponentów własnych, jak również możliwość współpracy z systemem sterowania budynkiem
 • Bezpieczna funkcja przygotowywania CWU poprzez redukcję objętości stagnacji

 

Informacje techniczne

 • Znamionowa moc pobierania (pierwotnie = zas. 70°C / wtórnie = CWU 60 °C; ∆p ≥ 100 mbar)
  • TacoTherm Fresh Peta2: 64 l/min
  • TacoTherm Fresh Peta2 X: 98.5 l/min
 • Stacja świeżej wody sterowana elektronicznie
 • Możliwość rozmieszczenia do 5 modułów w kaskadzie
 • Interfejs do systemu zarządzania budynkiem
 • Certyfikat SVGW 1808-6782

TacoTherm Fresh Mega3 (X)

Zastosowanie

 • Centralne podgrzewanie CWU i wymagania dot. redukcji zmagazynowanej objętości CWU (objętość stagnacji)
 • Budynki bez ciągłego poboru CWU (obiekty sportowe itp.)
 • Ograniczenie temperatur zasilania do przygotowywania CWU (np. przy zastosowaniu pomp ciepła)
 • Kombinacja z zasobnikami buforowymi i różnymi źródłami ciepła (solarne/pellet)

 

Zalety produktu

 • Łatwe projektowanie dzięki szerokiemu spektrum zastosowań i kaskadowaniu
 • Szerokie spektrum zastosowań w połączeniu z niskotemperaturową instalacją grzewczą
 • Łatwy i korzystny cenowo montaż, ponieważ jest kompletnie zmontowany i dostępny z zestawami do kaskad
 • Niezawodna eksploatacja dzięki dużemu udziałowi komponentów własnych, jak również możliwość współpracy z systemem sterowania budynkiem
 • Bezpieczna funkcja przygotowywania CWU poprzez redukcję objętości stagnacji

 

Informacje techniczne

 • Znamionowa moc pobierania (pierwotnie = zas. 70 °C / wtórnie = CWU 60 °C; ∆p ≥ 100 mbar)
  • TacoTherm Fresh Mega3: 22.5 l/min
  • TacoTherm Fresh Mega3 X: 34 l/min
 • Stacja świeżej wody sterowana elektronicznie
 • Możliwość rozmieszczenia do 5 modułów w kaskadzie
 • Interfejs do systemu zarządzania budynkiem
 • Certyfikat SVGW 1808-6783

Łączność eLink dla stacji przygotowania świeżej wody

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat zdalnej konserwacji naszych stacji świeżej wody?

Skontaktuj się z naszym serwisem technicznym pod adresem info@taconova.com i uzyskaj indywidualne doradztwo.